Aktualności

YOU TUBE MINIATURY(113)

Spotkanie autorskie z Monika Jabłońską

Już 29 września o godz. 18.00 w Białej Sali przy Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie odbędzie się spotkanie autorskie z Moniką Jabłońską Monika Jabłońska, autorka Wiatr z Nieba. Jan Paweł II – Poeta, który został papieżem, powraca z nowa książką o Janie Pawle II, zbiorem 47 wywiadów wydaną przez krakowskie Wydawnictwo AA, pod […]

Czytaj więcej
rajdrowerowy202315

Rajd rowerowy na Groń Jana Pawła II 2023 – fotorelacja

16 września odbył się kolejny Rajd rowerowy na Groń Jana Pawła II, w którym na czas startowało 63 zawodników na dystansie 6,5 km, 20 dzieci na dystansie 1,7 km oraz 10 dorosłych na dystansie 1,7 km. Natomiast w wyjeździe na Groń dowolną trasą wystartowało 6 osób.    

Czytaj więcej
ar09202306

Akademia Rodzinna – wrzesień 2023 – fotorelacja

17 września w Białej Sali odbyło się kolejne spotkanie w ramach Akademii Rodzinnej. Tym razem głównym tematem spotkania było uczenie się zasad dotyczących pierwszej pomocy. Zarówno dzieci, jak i rodzice mieli okazję wziąć udział w praktycznych zajęciach, które miały na celu nauczenie ich podstawowych umiejętności ratowania życia. Dziękujemy wszystkim za udział i jesteśmy pewni, że […]

Czytaj więcej
YOU TUBE MINIATURY(112)

KLIKnij w encyKLIKę – Redemptoris Mater

Kolejna encyklika, tym razem o Matce Odkupiciela – Maryi: Redemptoris Mater. Młodzi mówią, jaką rolę w ich życiu odgrywa matka Jezusa. Czy się do niej modlą? Czy doświadczają jej opieki? Komentarz duszpasterski Księdza Dyrektora Sebastiana Kozyry.

Czytaj więcej

Jan Paweł II

santojp22

Interaktywny portal o życiu, twórczości i duchowym dziedzictwie Św. Jana Pawła II – santojp2.pl.

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie uruchomił bogatą bazę wiedzy o życiu, twórczości i duchowym dziedzictwie Ojca Świętego Jana Pawła II. Jest to interaktywna encyklopedia wiedzy o Wielkim Polaku.

Czytaj więcej

www.tusiezaczelo.pl

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, pod honorowym patronatem metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza zrealizował multimedialny projekt  „Małopolska – tu wszystko się zaczęło”. Jest to interaktywna prezentacja tych miejsc regionu, które w sposób szczególny naznaczył swoją obecnością Karol Wojtyła.

Czytaj więcej

Projekty

Oblicza dialogu

Zapraszamy do realizacji XI edycji projektu edukacyjno – wychowawczego „Oblicza Dialogu. Młody Asyż: Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”. Projekt skierowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.
Hasło edycji 2023/2024:Od Wschodu do Zachodu.Rozprzestrzenianie się idei religijnych, filozoficznych, kulturowych i naukowych wzdłuż starożytnych szlaków.
Będziemy gromadzić informacje o tym, jakie idee kultury duchowej i kultury materialnej docierały do Europy dzięki starożytnym podróżnikom i kupcom. Potężna sieć dróg handlowych spełniała rolę pośrednika w upowszechnianiu myśli religijnej, filozoficznej, kulturowej, naukowej i technologicznej. Wiele ośrodków handlowych przekształciło się następnie w ważne ośrodki naukowe oraz centra religijne.

Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia

Idea powstania Projektu zrodziła się w odpowiedzi na przesłanie papieża Jana Pawła II, który podczas ostatniej wizyty w Ojczyźnie apelował, abyśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”. Głównym celem Projektu jest tworzenie trwałych podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz osób potrzebujących i uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka. Projekt realizowany jest w roku szkolnym, od września do czerwca, na terenie województwa małopolskiego, w pięciu rejonach: krakowskim, tarnowskim, nowotarskim, nowosądeckim i wadowickim. W przeciągu czternastu lat trwania Projektu wzięło w nim udział ponad 45.000 uczniów wraz z opiekunami.

Małopolski Carolus

– to tytuł przyznawany corocznie uczniom ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego, którzy wzorując się na Osobie św. Jana Pawła II – Człowieka wielu pasji, rozwijają swoje talenty, zainteresowania i pasje.

To małopolskie wyróżnienie otrzymywać będą uczniowie jako nagrodę dla swojej systematycznej pracy nad kształtowaniem charakteru w myśl słów Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.”

Veritatis Splendor

Nagroda Veritatis Splendor przyznawana jest przez Województwo Małopolskie osobom fizycznym lub prawnym, które swoją działalnością przyczyniają się do budowania płaszczyzn porozumienia dla różnych społeczeństw, dla otwartości na treści różnych kultur, na dialog międzyreligijny, na zwalczanie stereotypów, uprzedzeń i wrogości, a także wyróżniają się w służbie drugiemu człowiekowi.

Stanowi nie tylko upamiętnienie wybitnego Małopolanina – Jana Pawła II, którego niepodważalne zasługi w dziedzinie dialogu między kulturami zostały powszechnie docenione, ale także uznanie wyjątkowości historii i tradycji regionu, jakim jest Małopolska oraz podkreślenia jej tożsamości na arenie międzynarodowej. Nagroda została ustanowiona również dla upamiętnienia Światowych Dni Młodzieży, które odbywały się w Krakowie w 2016 r.

konferencja

Premiera książki „Karol Wojtyła – dzieła literackie i teatralne”

26 marca 2019 r. w Domu Arcybiskupów Krakowskich z udziałem m.in. abpa Marka Jędraszewskiego, kard. Stanisława Dziwisza i Haliny Kwiatkowskiej, miała miejsce konferencja prasowa w związku z premierą książki „Karol Wojtyła – dzieła literackie i teatralne”. Tom pierwszy poezji i dramatów Karola Wojtyły obejmuje juwenilia, utwory, które powstały w okresie od 1938 do 1946 roku. […]

Czytaj więcej
Trzeci tom Dzieł literackich i teatralnych Karola Wojtyły - Jana Pawła II.

Ukazał się trzeci tom Dzieł literackich i teatralnych Karola Wojtyły – Jana Pawła II: Dramaty. Szkice

W księgarniach dostępny jest już trzeci tom Dzieł literackich i teatralnych Karola Wojtyły – Jana Pawła II: Dramaty. Szkice wydany przez Instytut, Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie oraz Wydawnictwo Znak.

Czytaj więcej
you tube miniatury75

Dziedzictwo literackie i naukowe Karola Wojtyły

Z inicjatywy Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, dla uczczenia 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II, powstał projekt krytycznego wydania dzieł literackich Karola Wojtyły. Patronat honorowy nad tą inicjatywą objęli Jego Eminencja kard. Stanisław Dziwisz, ówczesny Metropolita Krakowski, Jego Eminencja kard. Kazimierz Nycz, Metropolita […]

Czytaj więcej