You are currently viewing Brat naszego Boga – rękopisy literackie ks. Karola Wojtyły

Brat naszego Boga – rękopisy literackie ks. Karola Wojtyły

Wystawa „Brat naszego Boga – rękopisy literackie ks. Karola Wojtyły” obejmuje niepokazywane dotąd: brulion dramatu ks. Karola Wojtyły Brat naszego Boga, ze zbiorów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie i rękopis ze zbiorów Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, fotografie z czasów, gdy był kapłanem i biskupem diecezji krakowskiej (ze zbiorów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie i Archiwum Artystycznego i Biblioteki Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie).

Wystawa przedstawia nieprezentowany dotąd brulion dramatu ks. Karola Wojtyły „Brat naszego Boga” ze zbiorów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie i rękopis ze zbiorów Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, a także fotografie z czasów, gdy Karol Wojtyła był kapłanem i biskupem diecezji krakowskiej (ze zbiorów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie i Archiwum Artystycznego i Biblioteki Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie).
Prezentuje także życiorys Adama Chmielowskiego, wzbogacony fotografiami z różnych okresów jego życia, oraz fotokopie obrazów autorstwa Brata Alberta, pochodzące ze zbiorów: Zgromadzenia Braci Albertynów Posługujących Ubogim, Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie.
Integralną częścią ekspozycji jest również artystyczna prezentacja multimedialna.
Autor scenariusza wystawy – ks. prof. dr hab. Jacek Urban
Aranżacja wystawy – Agnieszka Sowa-Szenk.
Honorowy patronat nad wystawą objął Metropolita Krakowski ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.
Dotychczasowe miejsca prezentacji wystawy:
październik 2010-kwiecień 2011 – Galeria Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie


43 plansze o wymiarach ok. 75×180 cm

Szczegółowe informacje dotyczące warunków wypożyczenia wystawy do uzgodnienia.