You are currently viewing Błogosławiony Jan Paweł II. Droga do świętości

Błogosławiony Jan Paweł II. Droga do świętości

Ekspozycja prezentuje zdjęcia z fotografiami Adama Bujaka, jednego z najlepszych dokumentalistów pontyfikatu Jana Pawła II. Fotografie przedstawiają najbardziej przełomowe momenty posługi Jana Pawła II: pielgrzymki, spotkania ze zwykłymi ludźmi i wielkimi tego świata, chwile papieskiej modlitwy. Zdjęcia opatrzone są cytatami z encyklik, papieskich przemówień i homilii.
Po 1 maja 2011 r., do wystawy dołączone zostały 4 plansze z fotografiami pochodzącymi z uroczystości beatyfikacyjnych.

Organizatorzy wystawy: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II i Wydawnictwo Biały Kruk.
Więcej informacji i zdjęcia z wystawy.
Dotychczasowe miejsca prezentacji wystawy:
kwiecień-sierpień 2011 – krakowskie Planty
maj-czerwiec 2012 – Wrocław
lipiec 2012 – Rymanów
wrzesień 2012 – Jasło
wrzesień-październik 2012 – Krynica


50 plansz o wymiarach ok. 150×100 cm
14 plansz o wymiarach ok. 75×100 cm

Szczegółowe informacje dotyczące warunków wypożyczenia wystawy do uzgodnienia.

fot. K. Tomaszewski