You are currently viewing Błogosławiony Jan Paweł II w Małopolsce 1979-2002

Błogosławiony Jan Paweł II w Małopolsce 1979-2002

Jan Paweł II w Malopolsce 1979-2002″. Uroczyste otwarcie ekspozycji przez kard. Stanisława Dziwisza miało miejsce 6 czerwca 2012. Prezentowane są na niej zdjęcia dwóch, chyba najwybitniejszych, fotografów pontyfikatu Jana Pawła II: Adama Bujaka i Arturo Mariego.

Zdjęcia ukazują Papieża w sytuacjach oficjanych jak i bardziej prywatnych, nie brakuje też fotografii pielgrzymów modlących się i oczekujących na spotkanie z Ojcem Świętym. Całość uzupełniona jest o fragmenty papieskich wystąpień, homilii, modlitw. Ta wystawa naprawdę wzrusza, pozwala uświadomić sobie, jak blisko Jan Paweł II był naszych spraw, jak blisko był miejsc, które ukształtowały jego i nas. Widać to nie tylko w bogactwie jego nauczania, ale chyba przede wszystkim w bogactwie papieskich gestów, najlepiej wyrażających emocje Papieża.

Organizatorzy wystawy: Instytut Dialogu Międzykulturowego i Wydawnictwo Biały Kruk

Dotychczasowe miejsca prezentacji wystawy:
czerwiec-październik 2012 – krakowskie Planty


50 plansz o wymiarach 150×100 cm
14 plansz o wymiarach 75×100 cm

Szczegółowe informacje dotyczące warunków wypożyczenia wystawy do uzgodnienia.