You are currently viewing Jan Paweł II. Orędownik Bożego Miłosierdzia

Jan Paweł II. Orędownik Bożego Miłosierdzia

„Jan Paweł II. Orędownik Bożego Miłosierdzia” – tak brzmi tytuł zorganizowanej przez Instytut Dialogu Międzykulturowego wystawy, której otwarcie nastąpiło w Tarnowie podczas Małopolskich Dni Błogosławionego Jana Pawła II.

 Wszyscy wiemy, że Papież-Polak był wielkim apostołem Bożego Miłosierdzia, to on wyniósł na ołtarze siostrę Faustynę, to on zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu. Fotografie Adama Bujaka pozwalają nam dostrzec coś więcej – widać na nich prawdziwą modlitwę, osobiste zawierzenie Jana Pawła II Jezusowi Miłosiernemu. Na wystawie zamieszczono także fotografie przedstawiające Benedykta XVI w Łagiewnikach. Dla obecnego Papieża Łagiewniki również są ważnym miejscem na duchowej mapie Europy.
Organizatorem wystawy jest Instytut Dialogu Międzykulturowego. Scenariusz i realizacja: Wydawnictwo Biały Kruk.

Dotychczasowe miejsca prezentacji wystawy:
czerwiec 2012 – Tarnów


20 plansz o wymiarach 150×100 cm

Szczegółowe informacje dotyczące warunków wypożyczenia wystawy do uzgodnienia.