Jan Paweł II i rodzina

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie wspólnie z Wydawnictwem „Biały Kruk” przygotował wystawę fotograficzną „Jan Paweł II i rodzina”. Ojciec Święty podkreślał, iż: „Rodzina jest (…) wspólnotą najpełniejszą z punktu widzenia więzi międzyludzkiej. Nie ma więzi, która by ściślej wiązała osoby, niż…

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania