You are currently viewing Jan Paweł II i rodzina

Jan Paweł II i rodzina

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie wspólnie z Wydawnictwem „Biały Kruk” przygotował wystawę fotograficzną „Jan Paweł II i rodzina”.

Ojciec Święty podkreślał, iż: „Rodzina jest (…) wspólnotą najpełniejszą z punktu widzenia więzi międzyludzkiej. Nie ma więzi, która by ściślej wiązała osoby, niż więź – małżeńska i rodzinna. Nie ma innej, którą można by z tak pełnym pokryciem określić jako /komunię/. Nie ma też innej, w której wzajemne zobowiązania byłyby równie głębokie i całościowe, a ich naruszenie godziłoby bardziej boleśnie w ludzką wrażliwość kobiety, mężczyzny, dzieci, rodziców”. Kielce – Masłów, 1991 r.

Ekspozycja przedstawia spotkania Jana Pawła II z młodymi ludźmi, z całymi rodzinami oraz lokalnymi środowiskami. Ukazane zostały także ważne momenty w życiu każdej chrześcijańskiej wspólnoty – sakramenty chrztu i małżeństwa. Prezentacja uzupełniona jest fragmentami nauk papieskich wygłoszonych podczas licznych spotkań modlitewnych, zwłaszcza podczas Światowego Spotkania Rodzin oraz obchodów Jubileuszu Rodzin. Jan Paweł II prosił: „Nie zapominajcie o tym, jak wielką wartością jest rodzina”. Kalisz, 1997 r.

Dotychczasowe miejsca prezentacji wystawy: Planty Krakowskie, od ul. Poselskiej do ul. Franciszkańskiej, 15 czerwca – 15 września 2013

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu, w ramach V Rekolekcji Góralskich, 15 listopada – 2 grudnia 2013


64 plansze, płyta dibond: 50 plansz o wymiarach 150x100cm, 14 o wymiarach 75x100cm.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków wypożyczenia wystawy do uzgodnienia.