You are currently viewing Ku wolności

Ku wolności

Wystawa prezentuje zdjęcia z Czarnego Marszu po śmierci Stanisława Pyjasa, pielgrzymek Jana Pawła II do Polski oraz dramatycznych wydarzeń z 1989 r. kiedy w Krakowie miały miejsce liczne demonstracje antykomunistyczne. Autorem prezentowanych zdjęć jest Stanisław Markowski, znany fotografik, dokumentalista i wykładowca w Krakowskiej Szkole Teatralnej. Twórca fotografii faktu. Autor licznych zdjęć dokumentujących najważniejsze wydarzenia z historii Polski końca XX wieku.

Organizatorzy wystawy: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II oraz Wydawnictwo Fabri

Dotychczasowe miejsca prezentacji wystawy:
wrzesień 2010 – Plac o. Adama Studzińskiego, Kraków
czerwiec 2011- Plac Zamkowy, Warszawa


32 plansze o wymiarach ok. 150×100 cm

Szczegółowe informacje dotyczące warunków wypożyczenia wystawy do uzgodnienia.

fot. S.Proszek, M. i M. Szyndler