You are currently viewing www.tusiezaczelo.pl

www.tusiezaczelo.pl

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, pod honorowym patronatem metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza zrealizował multimedialny projekt  „Małopolska – tu wszystko się zaczęło”. Jest to interaktywna prezentacja tych miejsc regionu, które w sposób szczególny naznaczył swoją obecnością Karol Wojtyła.

Na szlaku wędrówki znajdują się zarówno obszary związane z biografią, rodziną, pasjami i powołaniem przyszłego papieża, jak i miejsca, które znalazły się na szlakach papieskich podróży do ojczyzny. Projekt jest jedną z licznych inicjatyw podjętych przez Instytut Dialogu Międzykulturowego w Krakowie dla upamiętnienia uchwalonego przez Sejm RP Roku św. Jana Pawła II – patrona Instytutu.

Pewną nowinką zastosowaną po raz pierwszy w tym projekcie, jest połączenie współczesnej fotografii sferycznej z tradycyjnymi zdjęciami archiwalnymi. Dzięki temu zabiegowi udało się uzyskać efekt, który w wielu przypadkach wymownie przywołuje historyczne chwile związane z obecnością papieża na małopolskiej ziemi. Wszystkiego dopełniają osobiste wspomnienia Jana Pawła II i fragmenty papieskiego nauczania połączone z opisami poszczególnych miejsc, przywołując wyjątkowe chwile, jednocześnie dając ciekawe narzędzie edukacyjne dla rodziców, uczniów i katechetów.  Projekt realizowany był w 75 miejscach Małopolski, w których wykonano łącznie 450 fotografii panoramicznych oraz kilkaset fotografii pamiątek, dokumentów i innych cennych detali. W ten sposób powstał interaktywny model encyklopedii, przewodnika, a zarazem kroniki wydarzeń z udziałem św. Jana Pawła II w regionie. Projekt dostępny będzie także w wersji anglojęzycznej i na urządzeniach mobilnych.

Małopolska zajmuje szczególne miejsce na mapie życia Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II. To tu znajduje się najwięcej miejsc, z którymi Karol Wojtyła był blisko związany. Tutaj przyszedł na świat, tutaj dorastał, mieszkał, studiował, zawiązywał znajomości, przyjaźnie. To tu zaczęły się studia, nauka, teatr, mistyka, duchowość i wreszcie kapłaństwo. W Krakowie Karol Wojtyła spędził najwięcej, bo dokładnie 40 lat życia. Od 1938 roku, kiedy przeprowadził się tu wraz z ojcem z pobliskich Wadowic, do września 1978 roku, gdy jako kardynał został wezwany na konklawe po śmierci papieża Jana Pawła I. Od 16 października 1978 roku pozostał w Watykanie jako głowa Stolicy Piotrowej, następca św. Piotra. Był pierwszym od 456 lat papieżem spoza Włoch.

W Radiu Watykańskim prymas Stefan Wyszyński opisał emocje nowego papieża zaraz po jego wyborze: „Głęboka miłość swobody wędrowniczej, rodzimych lasów i pól, człowieka rozkochanego w królewskim Krakowie aż łzy wyciska na myśl o utraconym raju. Na usta ciśnie się nie do opanowania pytanie: Góralu, czy ci nie żal odchodzić od stron ojczystych? Na pewno niemałej ofiary i wyrzeczenia trzeba było, by odejść od umiłowanej ojczyzny”.

Do Krakowa i całej Małopolski Jan Paweł II najchętniej powracał we wspomnieniach i podczas pielgrzymek do Ojczyzny: „Tu, na tej ziemi się urodziłem. Tutaj, w Krakowie, spędziłem większość lat mojego życia (…) Tutaj też doznałem łaski powołania kapłańskiego (…). Tutaj też, w Katedrze Wawelskiej, otrzymałem konsekrację biskupią” – wspominał.

Miejsca szczególne dla Karola Wojtyły to Wadowice, Kraków, Raciborowice, Niegowić, Kalwaria Zebrzydowska, Zakopane – Tatry, Ludźmierz, Nowy Targ, Stary Sącz oraz  Oświęcim z obozem koncentracyjnym Auschwitz – Birkenau. Można powiedzieć, że Małopolska, a w niej miasto z górującym wzgórzem wawelskim to region, który wychował i ukształtował przyszłego słowiańskiego Papieża. Tu pracował, wypoczywał, rozwijał swoje zainteresowania i pogłębiał życie artystyczne oraz duchowe, by stać się wyjątkowym kapłanem.

Pamięć o świętym Janie Pawle II jest w tych miejscach bardzo żywa, szczególnie, że obecnie wszelkie pamiątki po Nim są świadectwem świętości jego życia. Przejawia się to w wielu inicjatywach zmierzających do udostępnienia jak najszerszemu gronu pielgrzymów pamiątek, jakie po sobie zostawił i ocalenia od zapomnienia śladów Jego pobytu na małopolskiej ziemi.

„Tu, na tej ziemi się urodziłem”.
(Jan Paweł II,  Przemówienie powitalne na Błoniach, Kraków 6 czerwca 1979)