Oferta edukacyjna Instytutu na rok szkolny 2017/2018

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie przygotował bogatą ofertę edukacyjną w duchu nauki Ojca Świętego Jana Pawła II. Tegoroczna propozycja to liczne warsztaty tematyczne, zajęcia biblioteczne, spotkania Akademii Rodzinnej, konkursy, projekty cykliczne oraz multimedialne pomoce edukacyjne.

Wyrażamy głębokie przekonanie, że nasza oferta pomoże Państwu w realizacji zadań edukacyjnych, mających na celu krzewienie wśród przedstawicieli młodego pokolenia wartości uniwersalnych oraz przyczyni się do podnoszenia jakości pracy wychowawczej małopolskich szkół i placówek. Proponowane zajęcia edukacyjne odbywają się w siedzibie Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Istnieje także możliwość realizacji na terenie wskazanej placówki oświatowej.

Zapraszamy do skorzystania z naszych propozycji i proponujemy włączenie naszej oferty do całorocznego planu pracy Państwa placówki.

 

→fakty historyczne
ciekawostki
pogadanki
ćwiczenia słownikowe

 

prace plastyczne
gry planszowe
filmy
wystawy

 

OFERTA DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Warsztaty edukacyjne

„Jan Paweł II – nieustanne dawanie świadectwa” – przybliżenie osoby Wielkiego Polaka.

Tematyka poszczególnych zajęć:
1. Wadowice Lolka Wojtyły (Papież też był dzieckiem)
2. Z wizytą w Watykanie
3. Jan Paweł II i sport
4. Podróże z Janem Pawłem II
5. Największą radością papieskiego serca są dzieci
6. Kraków Karola Wojtyły (od stycznia 2018)

„Jan Paweł II – Budowniczy Mostów” – poznanie roli Ojca Świętego Jana Pawła II jako papieża dialogu. Zajęcia łączą część teoretyczną z zajęciami praktycznymi kształtującymi u młodego człowieka postawę otwartości na inne kultury i religie, zwalczającą stereotypy, skierowaną na poznanie i współistnienie z drugim człowiekiem (starsze klasy szkoły podstawowej).

„Jan Paweł II – człowiek nadziei” – Celem proponowanych warsztatów jest przybliżenie młodemu odbiorcy osoby Karola Wojtyły/Jana Pawła II ze szczególnym podkreśleniem jego życiowej postawy wyrażającej się w nadziei jako optymistycznym podejściu do świata, a także w  nadziei i trosce o każdego człowieka – zwłaszcza dziecka, jego godności oraz w trosce o dobro wspólne (starsze klasy szkoły podstawowej, od stycznia 2018 roku)

Zajęcia biblioteczne – kształtowanie u młodego człowieka pozytywnych postaw czytelniczych, rozwijanie kreatywności, wyrabianie nawyków korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz uwrażliwienie odbiorców na piękno słowa pisanego.

Konkursy
Quizy wiedzy, konkursy tematyczne, kolorowanki i puzzle będące uzupełnieniem oferty dla najmłodszych są udostępniane na naszym profilu Facebook oraz na naszej stronie internetowej w aktualnościach oraz zakładce Konkursy.

Akademia Rodzinna
Przedsięwzięcie mające na celu integrację i wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu, angażujące w ciekawe i praktyczne zajęcia zarówno najmłodszych, jak i ich rodziców i dziadków. Podczas prowadzonych zajęć dla dzieci, ich opiekunowie będą mogli skorzystać z porad specjalistów w tym: logopedów, terapeutów integracji sensorycznej, specjalistów w zakresie wczesnego rozwoju dziecka, specjalistów korekcji wad postawy, rehabilitantów, psychologów i pedagogów oraz prawników.

Lolek i Tola
Lolek i Tola to maskotki Instytutu obecne na spotkaniach Akademii Rodzinnej oraz podczas wydarzeń adresowanych do dzieci. Lolek i Tola odwiedzają również przedszkola do których zostają zaproszeni. Spotkanie z nimi to gwarancja świetnej zabawy i mozliwości wykonania pamiątkowego zdjęcia.

OFERTA DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

Warsztaty edukacyjne

„Z kulturą o KULTURZE” – warsztaty „Sceny Papieskiej” – przybliżenie młodym ludziom nauczania i biografii świętego Jana Pawła II,  wybitnego humanisty XX i XXI wieku; wspieranie pedagogów (polonistów, wychowawców) w rozwijaniu u podopiecznych umiejętności prowadzenia dyskusji z zachowaniem kultury dialogu i szacunku do interlokutora; pobudzanie w młodych zainteresowania szeroko rozumianą kulturą/sztuką wysoką oraz naukami humanistycznymi.

„Jan Paweł II – Budowniczy Mostów” – poznanie roli Ojca Świętego Jana Pawła II jako papieża dialogu. Zajęcia łączą część teoretyczną z zajęciami praktycznymi kształtującymi u młodego człowieka postawę otwartości na inne kultury i religie, zwalczającą stereotypy, skierowaną na poznanie i współistnienie z drugim człowiekiem.

„Z wizytą w Watykanie” – Zapraszamy do Watykanu, najmniejszego państwa świata. Tu poznacie niesamowitą architekturę Stolicy Apostolskiej. Odwiedzicie także Watykańskie Muzea, które powstały ze zbiorów dzieł sztuki zgromadzonych przez poszczególnych papieży. Wraz z tłumem wiernych będziecie mieli okazję spotkać się z papieżem podczas cotygodniowej audiencji na Placu Świętego Piotra, a następnie odpocząć w watykańskich ogrodach.

„Sztuka sakralna – w poszukiwaniu piękna i absolutu” – Celem warsztatów jest zapoznanie młodego odbiorcy z rolą sztuki sakralnej będącej świadectwem ducha i możliwości twórczych ludzi, bez względu na czas i okoliczności powstania danego dzieła. Warsztaty prowadzone są w oparciu o nauczanie Jana Pawła II i są wsparciem na tegorocznej edycji projektu „Oblicza Dialogu” (zajęcia od stycznia 2018).

„Jan Paweł II – człowiek nadziei” – Celem proponowanych warsztatów jest przybliżenie młodemu odbiorcy osoby Karola Wojtyły/Jana Pawła II ze szczególnym podkreśleniem jego życiowej postawy wyrażającej się w nadziei jako optymistycznym podejściu do świata, a także w nadziei i trosce o każdego człowieka – zwłaszcza dziecka, jego godności oraz w trosce o dobro wspólne (zajęcia od stycznia 2018 roku).

„Kraków Karola Wojtyły” – Po ukończeniu wadowickiego gimnazjum Karol Wojtyła wraz z tatą przeprowadził się do Krakowa, by tu zrealizować jedno ze swoich wielkich marzeń – rozpocząć studia polonistyczne na najstarszym w Polsce uniwersytecie – Uniwersytecie Jagiellońskim. Przyszły papież mieszkał tu 40 lat, do momentu powołania Go na Stolicę Piotrową 16 października 1978 roku (zajęcia od stycznia 2018 roku).

„Warsztaty dziennikarskie” – podczas zajęć młodzież dowie się m.in. czym jest i jak jest zbudowana informacja, co odróżnia news od plotki, kim jest i jakie ma obowiązki dziennikarz, w jaki sposób krytycznie i świadomie odbierać przekaz medialny. Celem warsztatów jest założenie gazety internetowej, w której uczniowie będą publikować swoje artykuły, wywiady, zdjęcia.

„Teologia ciała …. czego?” – przedstawienie młodemu człowiekowi „teologii ciała” według nauczania Jana Pawła II jako alternatywy na współczesną wizję miłości i seksualności promowaną przez obecną kulturę i media.

Zajęcia biblioteczne – kształtowanie u młodego człowieka pozytywnych postaw czytelniczych, rozwijanie kreatywności, wyrabianie nawyków korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz uwrażliwienie odbiorców na piękno słowa pisanego.

Konkursy
Quizy wiedzy, konkursy tematyczne, kolorowanki i puzzle będące uzupełnieniem oferty dla najmłodszych są udostępniane na naszym profilu Facebook oraz na naszej stronie internetowej w aktualnościach oraz zakładce Konkursy.

Projekty edukacyjne
Oblicza Dialogu. Młody Asyż projekt adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych i pomyślany jako wieloletnie działanie edukacyjno – wychowawcze. Głównym celem jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. Więcej informacji na stronie www.obliczadialogu.pl, na stronie www.idmjp2.pl w zakładce Programy/Oblicza Dialogu oraz na profilu Facebook projektu.

Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia cykliczny projekt edukacyjny służy tworzeniu w szkołach województwa małopolskiego podstaw trwałego wolontariatu. Jego głównym celem jest uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby innych, tworzenie podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz potrzebujących, a także ukazanie młodzieży sposobu realizacji w życiu codziennym przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II. Więcej o IX edycji projektu na stronie www.mwm.edu.pl oraz na stronie IDMJP2.

Rajd na Groń Świętego Jana Pawła II
Coroczna piesza wycieczka na szczyt Leskowca i Jaworzyny (ulubione miejsca wędrówek młodego Karola Wojtyły), w której biorą udział uczniowie i wychowawcy małopolskich szkół.

MULTIMEDIALNE POMOCE DYDAKTYCZNE DLA WYCHOWAWCÓW, NAUCZYCIELI I KATECHETÓW

Projekty multimedialne
www.santojp2.pl – interaktywny portal o życiu, twórczości i duchowym dziedzictwie Św. Jana Pawła II. Bogata baza wiedzy o życiu, twórczości i duchowym dziedzictwie Ojca Świętego Jana Pawła II – jedna z największych interaktywnych encyklopedii wiedzy o Wielkim Polaku dostępnych w sieci.
www.tusiezaczelo.pl – multimedialny projekt „Małopolska – tu wszystko się zaczęło” będący interaktywną prezentacją tych miejsc regionu, które w sposób szczególny naznaczył swoją obecnością Karol Wojtyła. Na szlaku wędrówki znajdują się zarówno obszary związane z biografią, rodziną, pasjami i powołaniem przyszłego papieża, jak i miejsca, które znalazły się na szlakach papieskich podróży do ojczyzny. Nowinką zastosowaną po raz pierwszy w tym projekcie, jest połączenie współczesnej fotografii sferycznej z tradycyjnymi zdjęciami archiwalnymi.

Filmy dokumentalne i publicystyczne
Świadkowie – cykl filmowy zawierający wypowiedzi osób z najbliższego otoczenia Ojca Św. Jana Pawła II, które poznały Karola Wojtyłę na różnych etapach jego życia.
Jan Paweł II w Małopolsce – filmowa podróż do miejsc najbliższych sercu Ojca Świętego. Cykl 20 filmów zrealizowany został przez Instytut we współpracy z Telewizją Kraków z okazji 90. rocznicy urodzin Ojca Świętego.
Projekt życia według Jana Pawła II. Od początku do końca i początku – cykl filmów dokumentalnych, wpisujących najważniejsze punkty papieskiego nauczania w cykl ludzkiego życia, od jego zarania po koniec i nowy początek.
Wiara i życie – Cykl „Wiara i życie” prezentuje ważne i ciekawe wydarzenia w Archidiecezji Krakowskiej.

Więcej na stronie www.idmjp2.pl w zakładce IDM.TV

KONFERENCJE DLA WYCHOWAWCÓW, NAUCZYCIELI I KATECHETÓW

Instytut organizuje konferencje adresowane do wychowawców, nauczycieli, katechetów m. in. na temat wychowania do wartości, wolontariatu, edukacji seksualnej. Przygotowujemy również pokazy oraz spotkania skierowane do uczniów. Informacje o poszczególnych wydarzeniach umieszcamy na bieżąco w zakładce aktualności oraz w zakładce Konferencje.


Zajęcia dla grup zorganizowanych odbywają się w siedzibie Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Istnieje także możliwość realizacji na terenie wskazanej placówki oświatowej. Zgłoszenia drogą telefoniczną lub mailową przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 przez:

Dział Edukacji
tel. 12 422 03 44
edukacja@idmjp2.pl
akademia.rodzinna@idmjp2.pl