You are currently viewing Kraków Stolicą Bożego Miłosierdzia. Wystawa na krakowskich Plantach.

Kraków Stolicą Bożego Miłosierdzia. Wystawa na krakowskich Plantach.

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i Wydawnictwo Biały Kruk zapraszają do odwiedzenia plenerowej wystawy pt. Kraków Stolicą Bożego Miłosierdzia.

Jak co roku na krakowskich Plantach od ul. Franciszkańskiej do ul. Poselskiej będzie można oglądać plenerowa wystawę zdjęć. Tegoroczna poświęcona jest Bożemu Miłosierdziu. Na 64 planszach prezentowane są fotografie autorstwa Adama Bujaka. Wśród ciekawych prac znanego fotografa odnajdziemy miejsca szczególnie bliskie Ojcu Świętemu. Wystawa poświęcona jest także Świętej Siostrze Faustynie. Nie zabraknie wśród fotografii pięknych ujęć naszego miasta i wzruszających spotkań wiernych z Papieżem Polakiem. Mieszkańcy Krakowa i turyści przybywający do stolicy Małopolski będą mogli oglądać wystawę do 15 października 2016 roku.


64 szt.; wystawa pt. „Kraków stolicą Bożego Miłosierdzia”). Składającą się z 50 plansz o wymiarach 1438×958 oraz 14 plansz o wymiarach 708dł.x958wy