You are currently viewing Konferencja „Trudne Piękno. Życie i działalność Adama Chmielowskiego – Św. Brata Alberta. Współczesna kontynuacja misji dobroczynności”

Konferencja „Trudne Piękno. Życie i działalność Adama Chmielowskiego – Św. Brata Alberta. Współczesna kontynuacja misji dobroczynności”

Z okazji obchodów Roku Świętego Brata Alberta Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza 19 maja 2017 r. na konferencję „Trudne Piękno. Życie i działalność Adama Chmielowskiego – Św. Brata Alberta. Współczesna kontynuacja misji dobroczynności”, która odbędzie się w Żydowskim Muzeum Galicja przy ul. Dajwór 18 w Krakowie, o godzinie 10.00. Wstęp wolny.

Konferencja dotyczyć będzie życia i działalności Adama Chmielowskiego – Św. Brata Alberta, ale przede wszystkim fokusować się będzie wokół tematyki dobroczynności, bezinteresownej pracy na rzecz innych.

Konferencja skierowana jest głównie do ludzi młodych i jej celem jest zachęcenie młodzieży do podejmowania wolontariatu i angażowania się na rzecz drugiego człowieka. Niemniej jednak będzie to spotkanie otwarte i mogą w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani tematem.

 W związku z dużym zainteresowaniem informujemy, 

że zamykamy zapisy grup zorganizowanych z powodu braku miejsc!

Zapraszamy osoby indywidualne – wstęp wolny. 

Wydarzenie na Facebooku tutaj


Program konferencji

Trudne Piękno. Życie i działalność Adama Chmielowskiego – Św. Brata Alberta. Współczesna kontynuacja misji dobroczynności”

19 maja 2017 r., godz. 10.00-13.00,

Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18 w Krakowie

Wstęp wolny

 

I część:

Ks. biskup Grzegorz Ryś – słowo wstępne.
W słowie wstępnym przypomniana zostanie postać Adama Chmielowskiego – Św. Brata Alberta oraz jego związki z Karolem Wojtyłą/Janem Pawłem II.

Siostra Teresa ze Zgromadzenia sióstr Albertynek – Kontynuacja misji Św. Brata Alberta dziś.

II część :

Moderowany panel dyskusyjny 

W dyskusji udział wezmą: Anna Dymna, Janina Ochojska, Sylwia Warnecka, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Jan Mela, Tomasz Schimscheiner 

Panel dyskusyjny poprowadzi: Alicja Popiel 

Panel dyskusyjny z przedstawicielemi Stowarzyszeń i Fundacji działających na rzecz drugiego człowieka. W panelu zostaną podjęte wątki działalności Stowarzyszeń i Fundacji na co dzień, tzw. pracy „od kuchni”. Paneliści opowiedzą o swoich doświadczeniach w pracy z potrzebującymi, motywacji do niesienia pomocy, radościach, problemach, wyzwaniach i nadziejach. Swoim autorytetem i przykładem będą starali się zachęcić młodych ludzi do podejmowania wolontariatu, opowiedzą o korzyściach z tego wynikających, także dla nich samych.

 

konferencja trudne piekno plakat