You are currently viewing Konferencja „Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw drogą do wolontariatu”

Konferencja „Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw drogą do wolontariatu”

Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie serdecznie zapraszają do udziału w konferencji „Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw drogą do wolontariatu”, która odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 r. w Auli św. Jana Pawła II przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Gośćmi Honorowymi konferencji będą: Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski – Metropolita Krakowski, Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, Józef Pilch – Wojewoda Małopolski, Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Kuratorzy Oświaty z całej Polski.

W ramach konferencji zaplanowane są wykłady wybitnych osobowości wpisujące się treściami w jej tematykę, a także prezentacja projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, jako przykładu dobrej praktyki. Konferencja „Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw drogą do wolontariatu”, poprzez swoje założenia programowe: wykłady, panele tematyczne, debatę oksfordzką stanowi ciekawą inicjatywę edukacyjno-wychowawczą.

Udział w konferencji jest nieodpłatny, liczba miejsc ograniczona do 250 osób. Proszę zgłaszać uczestnictwo za pomocą elektronicznego formularza do dnia 2 czerwca 2017 r.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa klik

 


PROGRAM KONFERENCJI

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.30 Otwarcie konferencji oraz przemówienia Gości Honorowych

Wykłady:

10.30 – 10.50 Aksjologiczny wymiar pracy nauczyciela w wychowaniu do wartości – Ks. prof. Adam Solak

10.50 – 11.10 Czy polska szkoła wychowuje do wartości? prof. Jarosław Michalski

11.10 – 11.30 Wychowanie do wartości w podstawie programowej kształcenia ogólnego – dr Grzegorz Kata

11.30 – 11.50 Wychowanie, ale jakie? – ks. dr Wojciech Węgrzyniak

11.50 – 12.10 Jakich wartości uczy szkoła? – prof. Bożena Muchacka

12.10 – 12.45 Przerwa kawowa

12.45 – 13.45 Debata Oksfordzka – Wolontariat moda czy potrzeba?

– uczniowie szkół: VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie

13.45 – 15.00 2 równoległe panele tematyczne

1. Praca jako wartość (wychowanie do pracy). ks. prof. Adam Solak
2. Godność własna a godność innych – brat Paweł Flis, siostra Teresa Pawlak

15.10 – 15.20 Podsumowanie Konferencji

Konferencję oraz debatę poprowadzi Olimpia Górska – dziennikarz TVP Kraków.

 

 

Organizatorzy

logo kuratorium logo png