KRYTYCZNE WYDANIE DZIEŁ LITERACKICH KAROLA WOJTYŁY – JANA PAWŁA II

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie pierwszych całościowych badań i krytycznej analizy spuścizny poetyckiej i dramatycznej Karola Wojtyły tworzonej na przestrzeni lat 1939–2003.
Opracowanie tego unikatowego zasobu źródłowego posłuży także do dogłębnego i wszechstronnego poznania twórczych zamysłów poety, krytycznego opracowania jego warsztatu oraz prześledzenia (na podstawie wprowadzanych wariantów autorskich) ewolucji myśli.

Nad projektem od 2015 roku pracuje interdyscyplinarny zespół badawczy złożony z najwyższej klasy specjalistów i znawców dorobku literackiego Karola Wojtyły: prof. Jan Machniak, prof. Jacek Popiel, prof. Renata Przybylska, prof. Jadwiga Puzynina, prof. Zofia Zarębianka, dr Anna Karoń-Ostrowska, dr Marta Burghardt, dr Stanisław Dziedzic i dr Paweł Ptasznik. Zespół badawczy pracuje nad oczyszczeniem tekstów z błędów edytorskich – umożliwi to ich nowe i poprawne odczytanie.

Końcowym efektem prac zespołu będzie pełne trzytomowe wydanie wszystkich dzieł literackich Karola Wojtyły – Jana Pawła II. W skład publikacji wejdą także skany oryginałów, komentarze, indeksy i noty biograficzne.

Seria będzie podzielona w następujący sposób
Tom 1: Juwenilia 1939–1944
Tom 2: Poezje 1944–2003
Tom 3: Dramaty 1949–1962

Kierownik naukowy prof. dr hab. Jacek Popiel