You are currently viewing Wystawa zrealizowana w ramach projektu „Szlak Maryjny – Światło ze Wschodu”

Wystawa zrealizowana w ramach projektu „Szlak Maryjny – Światło ze Wschodu”

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie opracował dwie wystawy tematyczne poświęcone szlakom pielgrzymkowym wiodącym po polskich i słowackich obiektach sakralnych – miejscach kultu Maryjnego. Przebieg trasy pątniczej pozwala na prezentację walorów historyczno-przyrodniczo-kulturowych regionów oraz zwraca uwagę na religijną tożsamość polsko-słowackiego pogranicza. Obecnie wystawę plenerową oglądać można na terenie Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”.

 

Wspomniane ekspozycje to część projektu „Szlak Maryjny – Światło ze Wschodu” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 20 14 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

wystawa2