You are currently viewing Mobilna wystawa „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II”

Mobilna wystawa „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II”

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie serdecznie zaprasza do zwiedzania mobilnej wystawy pt. „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II”, która usytuowana jest na terenach zielonych przy Sanktuarium św. Jana Pawła II (ul. Totus Tuus 30).

Wystawa pt. „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II” jest wprowadzeniem do jubileuszu 100-lecia urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Ekspozycja prezentuje trzy obszary. Pierwszy dotyczy dzieciństwa i młodości Karola Wojtyły spędzonych w Wadowicach oraz ukazuje jego drogę do kapłaństwa. Drugi, to okres nie tylko krakowski, ukazujący służbę duszpasterską księdza, biskupa, kardynała, metropolity krakowskiego na tle ważnych wydarzeń w naszej Ojczyźnie oraz trzeci podkreślający wielkość pontyfikatu Jana Pawła II. Na potrzeby wystawy nagrano 15 wywiadów ze świadkami życia, dzieła i świętości naszego Rodaka.

Wystawa „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II” została zrealizowana w ramach projektu pt. „5 scen kulturowych Małopolski Karola Wojtyły – Jana Pawła II”. Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, Oś 6: Dziedzictwo regionalne, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

Organizator: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

Współpraca: Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Scenariusz i opracowanie programu badawczego: Marta Burghardt

Autorska koncepcja plastyczna: Inga Olszańska – Inteoria

 

 

EFRR kolor 300dpi