OFERTA EDUKACYJNA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ RUCHU: Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży (grupy zorganizowane)

• „Wadowice Lolka Wojtyły”: Zajęcia dla uczniów w wieku przedszkolnym i szkolnym (wraz z opiekunem) . Celem warsztatów jest przybliżenie lat młodości Karola Wojtyły, zwłaszcza w okresie wadowickim. Po uzgodnieniu istnieje możliwość wizyty edukatora w Państwa placówce na terenie Krakowa.
Kontakt telefoniczny: 887 021 060, edukacja@idmjp2.pl

 

• „Kraków Karola Wojtyły”: Zajęcia dla uczniów w wieku szkolnym (wraz z opiekunem) , które pomogą młodym odbiorcom poznać miejsca ważne dla naszego miasta, a związane z osobą przyszłego papieża. Kraków zajmował szczególne miejsce w Jego życiu. Tu mieszkał przez 40 lat. Po uzgodnieniu istnieje możliwość wizyty edukatora w Państwa placówce na terenie Krakowa.
Kontakt telefoniczny: 887 021 060, edukacja@idmjp2.pl

 

• „Z wizytą w Watykanie”: Zajęcia dla uczniów w wieku szkolnym (wraz z opiekunem). Celem zajęć jest przybliżenie młodemu odbiorcy historii powstania i struktury najmniejszego państwa świata. Uczestnicy poznają niesamowitą architekturę Stolicy Apostolskiej, odwiedzą Watykańskie Muzea, które powstały ze zbiorów dzieł sztuki zgromadzonych przez poszczególnych papieży. Po uzgodnieniu istnieje możliwość wizyty edukatora w Państwa placówce na terenie Krakowa.
Kontakt telefoniczny: 887 021 060, edukacja@idmjp2.pl