OFERTA EDUKACYJNA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU: Projekty Instytutu dostępne w Internecie

Multimedialny projekt „Małopolska – tu wszystko się zaczęło”
Interaktywna prezentacja 75 miejsc regionu, które w sposób szczególny naznaczył swoją obecnością Karol Wojtyła. Przy pomocy dostępu do Internetu umożliwia „zwiedzenie” miejsc w Małopolsce, miejsc związanych o sobą K. Wojtyły/Jan Pawła II. Projekt dostępny jest także na urządzeniach mobilnych.
Opisy w języku polskim, niemieckim i hiszpańskim.

www.tusiezaczelo.pl

 

• Projekt „Szlak Maryjny. Światło ze Wschodu” 
Celem przedsięwzięcia jest stworzenie oraz promocja szlaku pielgrzymkowego wiodącego po polskich i słowackich obiektach sakralnych – miejscach kultu Maryjnego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2014 -2020, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

O projekcie:
www.maryjny.pl

Szczegółowe opisy wybranych Sanktuariów Maryjnych:
https://www.maryjny.pl/?szlak-maryjny (22 Sanktuaria)

https://www.maryjny.pl/?przewodnik-szlak-maryjny-swiatlo-ze-wschodu (40 Sanktuariów)

Inne wydarzenia związane z projektem:
https://www.maryjny.pl/?wydarzenia

• Panoramy wirtualne „Szlak Maryjny”
Interaktywna prezentacja 28 miejsc kultu Maryjnego na terenie Województwa Małopolskiego, Województwa Podkarpackiego oraz Kraju Preszowskiego na Słowacji. panoramy wirtualne wzbogacone są o materiały multimedialne oraz fotografie. Dostępne są wersje w języku polskim, słowackim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim oraz Międzynarodowym Języku Migowym. Prezentacja powstała w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Projekt dostępny jest także na urządzeniach mobilnych, z udogodnieniami: opisy w wersji wysokokontrastowej, menu głosowe. 

www.szlak.maryjny.pl

www.maryjny.pl/?wirtualne-zwiedzanie

 

 

santojp2.pl
Bogata baza wiedzy o życiu, twórczości i duchowym dziedzictwie Ojca Świętego Jana Pawła II – jedna z największych interaktywnych encyklopedii wiedzy o Wielkim Polaku dostępnych w sieci.

Opisy w języku polskim.

www.santojp2.pl

 

• Projekt edukacyjno – wychowawczy dla młodzieży „Oblicza Dialogu: Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju” 
Jego celem jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowania działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. Jest to kontynuacja procesu dialogu międzyreligijnego zapoczątkowanego już na Soborze Watykańskim II, twórczo rozwijanego przez Świętego Jana Pawła II oraz obecnie przez papieża Franciszka.


www.obliczadialogu.pl

 

Filmy dokumentalne poświęcone życiu i nauczaniu Jana Pawła II, wyprodukowane przez Instytut, tłumaczenie PJM:

 

„Tak, ja też chcę być święty!”

 

 

 

 

Filmy dokumentalne poświęcone życiu i nauczaniu Jana Pawła II, wyprodukowane przez Instytut, tłumaczenie SJM:

 

„Liczę na Was”

 

 

 

„Dobry święty”

 

 

 

„O pracy ludzkiej”

 

 

 

„Wolność w nauczaniu Jana Pawła II”

 

 

 

„Rodzina”