You are currently viewing Wystawa … BY ŚWIADCZYĆ O CHRYSTUSIE RAZEM

Wystawa … BY ŚWIADCZYĆ O CHRYSTUSIE RAZEM

16 października 2018 roku – po uroczystej, dziękczynnej Mszy Świętej za pontyfikat Jana Pawła II, Eucharystii odprawionej w Bazylice Metropolitalnej – katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie pod przewodnictwem ks. bpa Edwarda Kawy, biskupa pomocniczego Archidiecezji Lwowskiej, otwarta została wystawa zatytułowana …BY ŚWIADCZYĆ O CHRYSTUSIE RAZEM, poświęcona wizycie apostolskiej Papieża-Polaka na Ukrainie (23-27 czerwca 2001 r.).

W wydarzeniu udział wzięli: ww. ks. biskup Kawa oraz Konsul Generalny RP we Lwowie – Rafał Wolski. Spotkanie prowadził ks. dr Krzysztof Szebla z Archidiecezji Lwowskiej, czuwający nad ekspozycją z ramienia Metropolity Lwowskiego. Słowo do zebranych skierowała również reprezentująca IDMJP2 – Dominika Jamrozy. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: ks. Jan Nikiel – Proboszcz Lwowskiej Katedry, konsul Rafał Kocot (Konsulat Generalny RP we Lwowie), pracownicy Konsulatu, przedstawiciele świata mediów, kultury, Chór Katedry Lwowskiej im. Jana Pawła II, zaproszeni goście, zgromadzeni wierni.

Organizatorami wystawy – objętej honorowym patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, Metropolity Lwowskiego – są Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Ekspozycję tworzy 28 plansz (wymiar B1) z około 50. wspaniałymi zdjęciami autorstwa wybitnego papieskiego fotografa, Grzegorza Gałązki.

Opracowanie i redakcja tekstów: Dominika Jamrozy/IDMJP2

Opracowanie graficzne: Paweł Kulig/IDMJP2.

Narracja wystawy przygotowana została w dwóch wersjach językowych: polskiej i ukraińskiej.

Dzięki zaangażowaniu Konsulatu RP na Ukrainie ekspozycja prezentowana była w wielu ukraińskich miastach i parafiach: 19 października 2018 r. w Stanisławowie – w siedzibie Iwano – Frankowskiej Filharmonii Obwodowej im. Iry Małaniuk (widzowie obejrzeli wówczas widowisko „Święty z Wadowic – Jan Paweł II”), a następnie w kościołach parafialnych w Żółkwi (2-9.11.2018 r.), w Mościskach (9-16.11.2018r.) oraz w Samborze (16.11-13.12.2018r.).

 

 

 

ua buct