Jan Paweł II. Dekalog

„Jan Paweł II. Dekalog” – podczas czwartej papieskiej pielgrzymki do Ojczyzny w 1991 roku Jan Paweł II za przedmiot swych rozważań obrał Dekalog, czyli dziesięć przykazań Bożych. Jego nauczanie zawiera potężny ładunek ewangelicznego przesłania. Zwieńczeniem papieskiej katechezy jest ewangeliczne przykazanie miłości, w którym Jezus na nowo zapisał przesłanie Dekalogu.
3 płyty CD