Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”

Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość” na pięciu płytach CD. Tematem rozważań jest człowiek: zanurzony w historii, stający wobec zła XX wieku, szukający swej tożsamości w spotkaniu z Bogiem. Papież zastanawia się nad takimi pojęciami jak „naród”, „ojczyzna”, „Europa”, zwracając uwagę m.in. na te elementy polskiego dziedzictwa, które mają wymiar uniwersalny. 
Czytają: Jerzy Trela i Tadeusz Zięba.