Kolacja z Janem Pawłem II

„Kolacja z Janem Pawłem II” – rozmowa papieża i Jana Gawrońskiego w roku 1988. Jej wyjątkowość polega na tym, że dotyczy spraw politycznych i wykracza poza kwestie religijne. „Ojciec Święty miał wizję przyszłości. Rozumiał i czuł, co się będzie działo na świecie, zwłaszcza w stosunku do Europy” – oświadczył Gawroński.