Miłość mi wszystko wyjaśniła…

„Miłość mi wszystko wyjaśniła…” – wiersze Karola Wojtyły śpiewa Lubelska Federacja Bardów