You are currently viewing „Jan Paweł II – Jestem z Wami” – materiały dydaktyczne online cz. 16
19.06.1987 Piazza San Pietro. Udienza generale dopo il ritorno dalla Polonia.

„Jan Paweł II – Jestem z Wami” – materiały dydaktyczne online cz. 16

Zapraszamy do szesnastej propozycji materiałów dydaktycznych online.

W tym roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, a rok 2020 ogłoszony został rokiem Jana Pawła II. W związku z tym zachęcamy, tym szczególnym ale i trudnym czasie, do korzystania z zasobów online Instytutu, by przybliżyć uczniom i wszystkim zainteresowanym życie i nauczanie św. Jana Pawła II.

 

Dla najmłodszych na początek krzyżówka

Krzyżówka do pobrania i wydrukowania TUTAJ

krzyzowka lolek

Klucz do pobrania i wydrukowania TUTAJ


 

Starszych uczniów zapraszamy do lektury artykułu „Karol Wojtyła – Kapłaństwo”. Dzięki lekturze dowiecie się m.in. co robił Karol Wojtyła kiedy wybuchła II Wojna Światowa, dlaczego został księdzem, jak wyglądała jego droga do papiestwa oraz bez problemu rozwiążecie krzyżówkę, którą dla Was przygotowliśmy.

Karol Wojtyła – Kapłaństwo TUTAJ

 


Krzyżówka do pobrania i wydrukowania TUTAJ

krzyzowka kaplanstwo

Klucz do pobrania i wydrukowania TUTAJ


 

Jan Paweł II – dzieje narodu

Cyryl (827? – 869) i Metody (815? – 885), Święci

Grabarka Cyryl i Metody„Działalność apostolską i misjonarską świętych Cyryla i Metodego, przypadającą na drugą połowę IX wieku, można uznać za pierwszą skuteczną ewangelizację Słowian. Wychowani w kulturze bizantyjskiej, Bracia Cyryl i Metody potrafili stać się apostołami Słowian w pełnym tego słowa znaczeniu. Z myślą o ewangelizacji – jak na to wskazuje ich biografia – dwaj święci Bracia podjęli trudne dzieło przekładu tekstów Pisma Świętego, które znali w języku greckim, na język ludów słowiańskich”.

Jan Paweł II, Slavorum Apostoli, Encyklika skierowana do biskupów i kapłanów, do rodzin zakonnych, do wszystkich wierzących chrześcijan w tysiącsetną rocznicę dzieła ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego, 2 czerwca 1985

 

„Cyryl i Metody, święci apostołowie Słowian, trwają w pamięci Kościoła razem z wielkim dziełem ewangelizacji, jakiego dokonali. Co więcej, można stwierdzić, że pamięć ich za naszych czasów staje się jeszcze bardziej żywa i aktualna. Wcielając Ewangelię w rodzimą kulturę ludów ewangelizowanych, święci Cyryl i Metody położyli szczególne zasługi dla ukształtowania się i rozwoju tej kultury, a raczej wielu kultu”r.

Jan Paweł II, Slavorum Apostoli, Encyklika skierowana do biskupów i kapłanów, do rodzin zakonnych, do wszystkich wierzących chrześcijan w tysiącsetną rocznicę dzieła ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego, 2 czerwca 1985

 

„Dzisiaj zatem, kiedy po wiekach kościelnego rozdziału pomiędzy Wschodem a Zachodem, pomiędzy Rzymem a Konstantynopolem, od czasu Soboru Watykańskiego II podjęte zostały zdecydowane kroki w kierunku zjednoczenia, wydaje się, że ogłoszenie świętych Cyryla i Metodego Współpatronami całej Europy, obok św. Benedykta, w pełni odpowiada znakom naszego czasu. Zwłaszcza, skoro dzieje się to w roku, w którym oba Kościoły, katolicki i prawosławny, weszły w etap decydującego dialogu, który rozpoczął się na wyspie Patmos, związanej z tradycją św.Jana Apostoła i Ewangelisty. Niech niniejsze ustanowienie służy również upamiętnieniu tej daty”.

Jan Paweł II, List Apostolski, Egregiae Virtutis, ogłaszający Świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy, Watykan 31 grudnia 1980