You are currently viewing „Wychowanie do wartości – ale jak i po co?” Debata o wychowaniu młodzieży [VIDEO]

„Wychowanie do wartości – ale jak i po co?” Debata o wychowaniu młodzieży [VIDEO]

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do obejrzenia konferencji „Wychowanie do wartości – ale jak i po co?”. Debata z udziałem specjalistów z zakresu wychowania dzieci i młodzieży poświęcona została kształtowaniu właściwych postaw u młodego pokolenia.

Poruszone w niej zostały problemy i wyzwania z jakimi dziś przychodzi się zmagać wychowawcom, rodzicom i nauczycielom. Rozmawiano także o sposobach skutecznego przekazywania wartości i budzenia wrażliwości u młodych ludzi.

Debatę moderowała Magdalena Korzekwa-Kaliszuk [dziennikarka i publicystka]

W dyskusji udział wzięli:
prof. Zbigniew Nęcki [psycholog społeczny, specjalista w zakresie komunikacji mediacji]
s. dyr. Katarzyna Jakubiec [dyrektor SP 164 w Krakowie]
ks. dr. Paweł Gałuszka [dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Krakowskiej]
Alina i Maciej Sikorscy [rodzice z rodziny wielodzietnej, homeschooling]