You are currently viewing Konferencja „Kościół w czasach zarazy”

Konferencja „Kościół w czasach zarazy”

Na koniec roku kalendarzowego i po 9 miesiącach zmagań z pandemią Instytut Dialogi Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zrealizował konferencję „Kościół w czasach zarazy” z udziałem duszpasterzy reprezentujących różne środowiska i stanowiska w Kościele.

W debacie udział wzięli: ks. Tomasz Szopa (rektor Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie), o. Grzegorz Siwek (franciszkanin konwentualny, gwardian i proboszcz parafii w Rychwałdzie) i ks. Andrzej Telus (ze zgromadzenia Księży Misjonarzy, duszpasterz akademicki „Na Miasteczku” w Krakowie). Dyskusję z ramienia Instytutu moderował Krzysztof Sadło, lider wspólnoty Koinonia (Kraków).

Konferencja koncentrowała się wokół 3 tematów: duchowy odbiór epidemii przez duszpasterzy i wiernych; organizacja i funkcjonowanie Kościoła oraz różnych jego części, wspólnot i grup w warunkach zagrożenia epidemicznego i wprowadzonych obostrzeń; kwestie materialne: nowe technologie, duszpasterstwo wirtualne i utrzymanie Kościoła w aktualnych okolicznościach.