You are currently viewing Szpital Uniwersytecki w Krakowie laureatem nagrody Veritatis Splendor

Szpital Uniwersytecki w Krakowie laureatem nagrody Veritatis Splendor

8 grudnia w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie odbyła się uroczysta Msza św., która była zwieńczeniem obchodów Święta Małopolski. Po nabożeństwie ogłoszono laureata III edycji Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor, którym został Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Na wstępie marszałek województwa małopolskiego, Witold Kozłowski, wskazał, że zakończenie obchodów Święta Małopolski właśnie w sanktuarium na Białych Morzach jest niezwykle symbolicznym podsumowaniem mijającego roku.

Podczas dzisiejszego spotkania pragnę w sposób absolutnie szczególny zwrócić się z wyrazami gorącego podziękowania do wszystkich tych, którzy wraz z pracownikami służby zdrowia, często narażając swoje zdrowie i życie, pomagają innym w ostatnich miesiącach. W imieniu całej społeczności Małopolski chcę złożyć wyrazy najgłębszego uznania i podziękowania za trud, który codziennie jest podejmowany przez was w walce z pandemią – powiedział.

Następnie nastąpiło uroczyste wręczenie Medali Honorowych za Zasługi dla Województwa Małopolskiego, które otrzymali Andrzej Lis, śp. Szymon Łytek, kpt. Stefan Kulig, Muzeum Krakowa, Muzeum Narodowe w Krakowie, Maciej Zaremba oraz Juliusz Bolek, oraz Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor w ramach jej III edycji. Specjalny laur wręczyli marszałek Witold Kozłowski oraz metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski. Zaszczytne wyróżnienie odebrał Marcin Jędrychowski, dyrektor placówki, wraz ze współpracownikami.

Ta nagroda, choć adresowana do instytucji, jest tak naprawdę nagrodą dla ludzi, którzy każdego dnia przychodzą do pracy, aby walczyć o zdrowie i życie chorych. Jan Paweł II mówił, że człowiek jest wart tyle, ile jest w stanie dać bliźniemu. W ostatnich miesiącach pracownicy Szpitala Uniwersyteckiego dają całych siebie, niejednokrotnie rezygnując z bycia z bliskimi, by w trudnych warunkach samotności i zagrożenia własnego życia nieść pomoc chorym. Dawać im empatię, poczucie bliskości i nadzieję na przyszłość. Ta nagroda jest pięknym symbolem tego, co możemy robić dla innych – powiedział w ramach podziękowania dyrektor placówki.

Okolicznościową laudację związaną z tegoroczną Nagrodą Veritatis Splendor wygłosił przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, prof. Jan Tadeusz Duda. Zaznaczył on, że wręczenie nagrody jest przejawem aktywnego udziału w promowaniu wyjątkowych postaw i działań podejmowanych na rzecz dialogu międzykulturowego, zgodnie z nauczaniem św. Jana Pawła II.

Cieszymy się, że nagroda pieniężna w wysokości 450 000 zł wraz z okolicznościowym emblematem przekazana zostanie tej właśnie, niezwykle zasłużonej – i to nie jedynie w skali naszego województwa, placówce stanowiącej bazę dydaktyczną i naukową Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – podkreślił.

Zgodnie z przedstawionymi przez mówcę informacjami, w nagrodzonej placówce medycznej w ubiegłym roku hospitalizowano ponad 79 tysięcy osób z terenu nie tylko Krakowa, ale i województwa małopolskiego. W Poradniach Specjalistycznych udzielono porad prawie 400 tysiącom potrzebujących. Szpitalny Oddział Ratunkowy przyjął 30 tysięcy osób, w tym udzielał pomocy ofiarom najcięższych wypadków z urazami wielonarządowymi, osobom z udarem mózgu czy zawałem serca. W marcu tego roku placówka została w czasie pandemii przemianowana na szpital jednoimienny.

Jego personel dołożył wszelkich starań, by nie tylko zapewnić jak najlepsze leczenie pacjentom z Covid-19, ale również utrzymać dotychczasowy standard i dostępność do opieki medycznej dla pacjentów w stanach nagłych i onkologicznych – uwypuklił prof. Duda.

Dodał, że Szpital Uniwersytecki to także wieloletnie doświadczenie pracującej w nim kadry, a także nieustająca chęć rozwoju skutkująca wprowadzaniem innowacyjnych metod leczenia. – Wyrażamy nadzieję, że nagroda stanowić będzie zachętę do dalszego rozwoju, zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych, ciągłego podnoszenia poziomu i jakości świadczonych usług, utrzymywania wysokiego stopnia profesjonalizmu działań podejmowanych w Państwa placówce, jak też sprzyjać będzie dostępowi i postępowi w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii czy urządzeń medycznych, prowadząc tym samym do stosowania coraz skuteczniejszych metod leczenia – podsumował laudację.

Uroczystemu wieczorowi towarzyszyła oprawa muzyczna artystów scen polskich – wykonawców hymnu „Nie zastąpi Ciebie nikt”, nagranego w 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, czyli Wojciecha Cugowskiego, Mateusza Ziółko, Katarzyny Moś i Marka Piekarczyka.

Nagroda Veritatis Splendor przyznawana jest przez województwo małopolskie osobom fizycznym lub prawnym, które swoją działalnością przyczyniają się do budowania płaszczyzn porozumienia dla różnych społeczeństw, dla otwartości na treści różnych kultur, na dialog międzyreligijny, na zwalczanie stereotypów, uprzedzeń i wrogości, a także wyróżniają się w służbie drugiemu człowiekowi.

Stanowi nie tylko upamiętnienie wybitnego Małopolanina, Jana Pawła II, którego niepodważalne zasługi w dziedzinie dialogu między kulturami zostały powszechnie docenione, ale także uznanie wyjątkowości historii i tradycji regionu, jakim jest Małopolska oraz podkreślenia jej tożsamości na arenie międzynarodowej. Nagroda została ustanowiona z inicjatywy Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie również dla upamiętnienia Światowych Dni Młodzieży, które odbywały się w stolicy Małopolski w 2016 r.

Laureatką pierwszej edycji Nagrody Veritatis Splendor w 2016 roku została siostra Rosemary Nyirumbe. Należącą do Zgromadzenia Najświętszego Serca Pana Jezusa zakonnicę doceniono za niestrudzone krzewienie idei solidarności i sprawiedliwości społecznej, nauczanie dialogu i wzajemnego poszanowania. Druga edycja Nagrody miała miejsce w 2018 roku. Jej Laureatem został ksiądz Mieczysław Puzewicz, nagrodzony za krzewienie idei solidarności i sprawiedliwości społecznej, naukę dialogu i wzajemnego poszanowania między ludźmi, które są wcielane w życie dzięki nieszablonowym projektom.

Od 2020 roku laureat lub laureaci nagrody wybierani będą corocznie przez Kapitułę Nagrody Veritatis Splendor, a pula środków, która trafi do zwycięzcy w danej edycji wynosi 450 000 zł.


 

{gallery}VS_2020{/gallery}

 

 

Poniżej publikujemy pełną treść laudacji wygłoszonej przez prof. Jana Tadeusza Dudę na rzecz tegorocznego laureata Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor.

Szanowni Państwo,

    dzisiejsza uroczystość towarzysząca wręczeniu Nagrody im. Jana Pawła II Veritatis Splendor, to wydarzenie szczególne. Dla Samorządu Województwa Małopolskiego jest przejawem aktywnego udziału w promowaniu wyjątkowych postaw i działań podejmowanych na rzecz dialogu międzykulturowego, zgodnie z nauczaniem św. Jana Pawła II. Dla nas wszystkich, to okazja do potwierdzenia, że życie oraz pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II, Polaka i Małopolanina, były i nadal są dla społeczności międzynarodowych wzorcową inspiracją, świadectwem prawdy, a także budowania rzeczywistych relacji między ludźmi niezłomnej pracy oraz czynienia wymiernego dobra.

    Nagroda Veritatis Splendor to nie tylko sposób upamiętnienia wybitnego Małopolanina – Jana Pawła II, którego niezbywalne zasługi w dziedzinie dialogu między kulturami zostały powszechnie docenione, ale także wyraz uznania wyjątkowości historii i tradycji regionu, jakim jest Małopolska, ze świadomością wyzwań w przyszłości. W zamierzeniu naszego Samorządu nagroda ma przyczyniać się do rozpoznawania tożsamości Małopolski w świecie, umożliwiając współdziałanie z wieloma środowiskami i kręgami kulturowymi.

    Nagroda Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor, zwana potocznie, aczkolwiek nie bez kozery, Małopolskim Noblem, ustanowiona została 23 maja 2016 roku z inicjatywy Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Przyznawana jest co dwa lata za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym, uwzględniające całokształt dokonań lub jednostkowe osiągnięcia w duchu nauczania i działania św. Jana Pawła II. Tegoroczny jej laureat wyłoniony został w ramach konkursu ogłoszonego uchwałą (nr 767/20) Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2020 roku.

    W tym roku stajemy się świadkami i uczestnikami III już edycji tejże nagrody. Dziś zaś mamy zaszczyt ogłosić, iż mocą decyzji oraz uchwały (nr 1745/20) podjętej przez Zarząd Województwa Małopolskiego (z dnia 3 grudnia 2020 r.), Nagroda Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor przyznana została jednemu laureatowi – Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Krakowie, rekomendowanemu przez Kapitułę Nagrody Veritatis Splendor. Cieszymy się, że nagroda pieniężna w wysokości 450 000 zł (wraz z okolicznościowym emblematem) przekazana zostanie tej właśnie, niezwykle zasłużonej – i to nie jedynie w skali naszego województwa, placówce stanowiącej bazę dydaktyczną i naukową Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

    Szpital Uniwersytecki w Krakowie to najstarszy, a dzięki rozbudowie i oddaniu do użytku (w 2019 roku) nowego kompleksu szpitalnego – największy spośród wszystkich szpitali funkcjonujących obecnie w Polsce. To zarazem najnowocześniejsza krajowa placówka, która wyposażona została w najbardziej zaawansowany sprzęt medyczny, co pozwoliło na podjęcie szeregu działań innowacyjnych w różnych obszarach (m.in. medycznym, badawczym, zarządczym).

    W ubiegłym roku hospitalizowano tu ponad 79 tysięcy osób z terenu nie tylko Krakowa, ale i województwa małopolskiego. W Poradniach Specjalistycznych udzielono porad prawie 400 tysiącom potrzebujących. Szpitalny Oddział Ratunkowy przyjął 30 tysięcy osób, w tym udzielał pomocy ofiarom najcięższych wypadków z urazami wielonarządowymi, osobom z udarem mózgu czy zawałem serca. Tylko w pierwszej połowie 2020 roku hospitalizowano już ponad 26 tysięcy Pacjentów oraz udzielono prawie 200 tysięcy porad.

    W marcu 2020 roku szpital został w czasie pandemii przemianowany na szpital jednoimienny. Jego personel dołożył wszelkich starań, by nie tylko zapewnić jak najlepsze leczenie pacjentom z Covid-19, ale również utrzymać dotychczasowy standard i dostępność do opieki medycznej dla pacjentów w stanach nagłych i onkologicznych. Było to niezwykle istotne, ponieważ Szpital Uniwersytecki, to jedyne w Małopolsce Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof, Ośrodek Leczenia Udarów, Kardiologii Interwencyjnej, wybitny ośrodek Urologii Onkologicznej oraz niezwykle istotny dla społeczności ośrodek medycyny akademickiej. Jego całkowite zamknięcie oznaczałoby pozbawienie specjalistycznego leczenia tysięcy pacjentów z regionu, ale i całej Polski. Jednocześnie utrzymanie obu profili szpitala – jednoimiennego i „zwykłego” (dotychczasowego) – było ogromnym wyzwaniem logistycznym, prawnym i organizacyjnym. Poza działaniami standardowymi, nie wahano się użyć wszelkich dostępnych środków, by zagwarantować pracownikom wystarczającą ilość środków ochrony osobistej,  co zwłaszcza na początku pandemii stanowiło wyjątkowo trudne zadanie.

    Szpital Uniwersytecki to jednak przede wszystkim wieloletnie doświadczenie pracującej w nim kadry, a także nieustająca chęć rozwoju skutkująca wprowadzaniem innowacyjnych metod leczenia. W latach 2018/2019 jednym z najważniejszych i przełomowych osiągnięć medycznych było utrzymanie ciąży i prowadzenie jej przez kolejnych 7 tygodni u pacjentki, u której podejrzewano śmierć mózgu na skutek rozległego udaru mózgu. Kolejnym sukcesem Szpitala Uniwersyteckiego, również z Oddziału Klinicznego Położnictwa i Perinatologii oraz Neonatologii było prowadzenie i doprowadzenie do szczęśliwego finału pierwszej w Polsce ciąży sześcioraczej. Pacjentka trafiła na oddział w 24-tygodniu ciąży, którą rozwiązano – mając na uwadze dobro matki i wszystkich dzieci – w 29. tygodniu. Jednym z ważniejszych osiągnięć medycznych było także przeprowadzenie na Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej pierwszego w Małopolsce, zakończonego sukcesem przeszczepu nerki od dawcy żywego.

    Nie sposób w krótkim wystąpieniu wymienić wszystkich zasług i osiągnięć całego zespołu Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jednak nawet przytaczane tu wyimkowo przykłady, pozwalają ocenić (i docenić), jak wyjątkową i ważką rolę pełni ta jednostka w systemie opieki medycznej naszego województwa.

    Formą gratyfikacji za zasługi uwzględniające całokształt dokonań Personelu Szpitala jest tegoroczna Nagroda Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor.

    W imieniu Sejmiku Województwa Małopolskiego, pragnę serdecznie pogratulować Dyrekcji i wszystkim Pracownikom Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przyznania naszej nagrody. Wierzymy, że przyjęta ona zostanie jako dowód uznania dla personelu tej placówki, jako rodzaj wdzięczności za wieloletni trud i poświęcenie, a przede wszystkim za pełną troski i ofiarności służbę bliźnim.

    Wyrażamy nadzieję, że nagroda stanowić będzie zachętę do dalszego rozwoju, zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych, ciągłego podnoszenia poziomu i jakości świadczonych usług, utrzymywania wysokiego stopnia profesjonalizmu działań podejmowanych w Państwa placówce, jak też sprzyjać będzie dostępowi i postępowi w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii czy urządzeń medycznych, prowadząc tym samym do stosowania coraz skuteczniejszych metod leczenia.

    W imieniu całej społeczności samorządowej naszego województwa, życzymy, by kolejne lata działalności krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego przynosiły nowe osiągnięcia i sukcesy, pozwalały na nieustanny progres i stanowiły źródło prawdziwej satysfakcji. Życzymy również, aby Państwa praca służąca zachowaniu zdrowia i ratowaniu życia Pacjentów szpitala, przyczyniała się do budowy więzi międzyludzkich, a także sprzyjała wzmacnianiu wspólnoty w naszym województwie i społeczeństwie.”