You are currently viewing Małopolski Carolus – wyniki

Małopolski Carolus – wyniki

W dniu 7 czerwca 2021 roku w siedzibie Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie Kapituła Malopolskiego Carolusa dokonała wyboru laureatów Konkursu.

 

Łącznie wpłynęło 414 zgłoszeń: 292 ze szkół podstawowych i 122 ze szkół ponadpodstawowych.

 

Lista laureatów

 

Kategoria: Gemma gemmarum ( klejnot nad klejnotami)

wpłynęło 97 zgłoszeń ze szkół podstawowych i 30 ze szkół ponadpodstawowych

 

Laureaci:

Szymon Sarnat – Szkoła Podstawowa im. B. Jańskiego w Krakowie,

Łukasz Żmij – I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie W Andrychowie.

 


Kategoria: Artificem commendant opus (dzieło zachwala mistrza)

wpłynęło 98 zgłoszeń ze szkół podstawowych i 21 ze szkół ponadpodstawowych

 

Laureaci:

Natalia Gal – Szkoła Podstawowa im. Jana Kasprowicza w Klikuszowej,

Karina Skwarczyńska – Powiatowy Zespół Szkół nr 9 im. Marii Dąbrowskiej w Kętach.

 


Kategoria: Mens sana in corpore sano (w zdrowym ciele zdrowy duch)

wpłynęło 79 ze szkół  podstawowych i 38 ze szkół ponadpodstawowych

 

Laureaci:

Antoni Kasperski – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bochni,

Patrycja Florek – Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie.

 


Kategoria: Motu proprio (z własnej inicjatywy)

wpłynęło 15 zgłoszeń ze szkół podstawowych i 25 ze szkół ponadpodstawowych

 

Laureaci:

Sebastian Kolawa – Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie.

Aleksandra Łuczkiewicz – Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu.

 


Kategoria: Littera scripta manet (słowo zapisane pozostaje)

wpłynęły 3 zgłoszenia ze szkół podstawowych 8 ze szkół ponadpodstawowych

 

Laureaci:

Martyna Pichlak – Zespół Przedszkolno – Szkolny w Podlipiu,

Wiktoria Poszwa – Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.

 


 

Laureatom serdecznie gratulujemy! 

Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 24 czerwca br. w Krakowie. Laureaci zostaną poinformowani o szczegółach wydarzenia drogą mailową.

Serdecznie dziękujemy za wszystkie zgłoszenia oraz zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu!