You are currently viewing Ukazał się trzeci tom Dzieł literackich i teatralnych Karola Wojtyły – Jana Pawła II: Dramaty. Szkice

Ukazał się trzeci tom Dzieł literackich i teatralnych Karola Wojtyły – Jana Pawła II: Dramaty. Szkice

W księgarniach dostępny jest już trzeci tom Dzieł literackich i teatralnych Karola Wojtyły – Jana Pawła II: Dramaty. Szkice wydany przez Instytut, Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie oraz Wydawnictwo Znak.

Z inicjatywy Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, dla uczczenia 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II, powstał projekt krytycznego wydania dzieł literackich Karola Wojtyły. Patronat honorowy nad tą inicjatywą objęli Jego Eminencja ks. kard. Stanisław Dziwisz, ówczesny Metropolita Krakowski, Jego Eminencja ks. kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, prezydenci miast Warszawy oraz Krakowa, Marszałek Województwa Małopolskiego. Ukonstytuował się Komitet Naukowy Krytycznego Wydania Dzieł Literackich Karola Wojtyły-Jana Pawła II, którego przewodniczącym został prof. Jacek Popiel.
Pierwszy tom: Karol Wojtyła – Jan Paweł II, Dzieła literackie i teatralne. Juwenilia (1938–1946) ukazał się w 2019 roku, drugi tom: Utwory poetyckie (1946–2003) w 2020 roku, tom trzeci pt. Dzieła literackie i teatralne. Dramaty. Szkice dostępny jest w księgarniach od 22 marca. Wszystkie opublikowane zostały nakładem Wydawnictwa Znak w Krakowie.
Prace Komitetu Naukowego wydobyły na światło dzienne dotąd niepublikowane dzieła, jak np. w tomie pierwszym utwór medytacyjny Ciągle jestem na tym samym brzegu, odsłaniający tajemnicę powołania podmiotu lirycznego. Pomogły także uporządkować wcześniejsze, niepublikowane wersje znanych utworów, jak np. Promieniowanie ojcostwa, dając tym samym możliwość nowego spojrzenia na dziecięctwo i ojcostwo, na dojrzewanie do miłości i na samą miłość. Ponadto wnikliwe analizy odkryły warsztat pisarski Karola Wojtyły, ukazały że każde słowo posiada swą wagę, a życiowy i filozoficzno-teologiczny przekaz nic nie traci na swej aktualności. Niezwykle ciekawa okazała się praca nad Tryptykiem rzymskim, która pozwoliła ukazać ewolucję tego utworu i wyjaśnić różnice zawarte w rękopisie i w dotychczasowych publikacjach.
Zamykający kolekcję najnowszy trzeci tom, obok dobrze znanych dramatów pt. Brat naszego Boga, Przed sklepem jubilera oraz Promieniowanie ojcostwa, po raz pierwszy prezentuje dwa dotąd nieznane utwory: Ten, który szuka nas wszystkich, spisany na podstawie zachowanego rękopisu, a także Medytację o sakramencie chrztu w transkrypcji zachowanego maszynopisu. Są prezentowane ponadto cztery misteria z okresu pełnienia posługi kapłańskiej przy parafii św. Floriana w Krakowie, cztery szkice teatralne, przedmowa do książki Mieczysława Kotlarczyka pt. Sztuka Żywego Słowa oraz trzy teksty z okresu pontyfikatu Jana Pawła II, a wśród nich List do artystów. Dużą wartość przedstawia jedyny jak dotąd odnaleziony scenariusz sztuki teatralnej, wystawionej w Wadowicach 25 października 1937 roku. Zebrane w trzech tomach utwory poetyckie i teatralne od wczesnych lat młodzieńczych po wiek sędziwy udowadniają, że poetą jest się przez całe życie.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacjami!