You are currently viewing Małopolski Carolus

Małopolski Carolus

„Małopolski Carolus”

to tytuł przyznawany corocznie uczniom ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego, którzy wzorując się na Osobie św. Jana Pawła II – Człowieka wielu pasji, rozwijają swoje talenty, zainteresowania i pasje.

To małopolskie wyróżnienie  otrzymywać będą uczniowie jako nagrodę dla swojej systematycznej pracy nad kształtowaniem charakteru w myśl słów Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.”

Tytuł Małopolski Carolus można zdobyć w 4 dziedzinach:

– gemma gemmarum (klejnot nad klejnotami): omnibus edukacyjny,
– artificem commendat opus (dzieło zachwala mistrza): kultura i sztuka,
– mens sana in corpore sano (w zdrowym ciele zdrowy duch): sport,
– littera scripta manet (słowo zapisane pozostaje): literatura.

Uczeń, któremu Kapituła przyznała ten zaszczytny tytuł otrzymuje: nagrodę pieniężną w wysokości 3000 brutto, statuetkę i dyplom.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki
Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski
Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty
– Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Przyznając tytuł Małopolskiego Carolusa, składamy hołd wielkiemu nauczycielowi i przyjacielowi młodzieży.

Bieżąca edycja projektu

 

 

Wizytówka projektu Małopolski Carolus z logotypami organizatorów i patronów.