You are currently viewing KLIKnij w encyKLIKę – Evangelium Vitae

KLIKnij w encyKLIKę – Evangelium Vitae

Evangelium Vitae” – to encyklika Jana Pawła II ogłoszona 25 marca 1995r. o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego. W ramach akcji „KLIKnij w encyKLIKę”, zachęcajacej do czytania papieskich encyklik, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II prezentuje pierwszy, z czternastu, reportaż, w którym bohaterowie wypełniające encyklikę EV swoim życiem.