You are currently viewing Świadkowie… Arturo Mari

Świadkowie… Arturo Mari

Przez wszystkie dni pontyfikatu Jana Pawła II, Arturo Mari, papieski fotograf, nie skorzystał z ani jednego dnia urlopu. W tym filmie opowiada – nie ukrywając emocji – o szczególnej relacji, jaka łączyła go z Papieżem, a wykraczała ona daleko poza kontakt zawodowy, wspomina także niezwykłe zdarzenia jakich był świadkiem pracując u boku Jana Pawła II.