You are currently viewing Konkursy 2022

Konkursy 2022

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w konkursach. Więcej informacji, regulaminy oraz karta zgłoszeń poniżej:

1. I Festiwal Małych Form Teatralnych KAROLek

Kierowany jest do wszystkich miłośników teatru, sztuki oraz kultury żywego słowa, którym przede wszystkim bliskie są wartości jakie przekazywał Jan Paweł II. Celem Festiwalu jest przybliżenie młodzieży osoby Jana Pawła II, jego twórczości literackiej oraz wartości jakie głosił i którymi się kierował. Konkurs ma na celu poprzez inspirację osobą św. Jana Pawła II rozwijanie zdolności aktorskich wśród dzieci i młodzieży. W przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły teatralne, skupiające dzieci, młodzież i dorosłych, działające w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach kultury, ośrodkach wychowawczych i innych podmiotach prowadzących działalność kulturalną a także osobyindywidualne.

Festiwal Małych Form Teatralnych Karolek – czytaj więcej…

 

 

2. Konkurs pt. „Świat w zwierciadle przysłów”

Adresowany jest do uczniów klas VII – VIII szkoły podstawowej oraz do uczniów klas I – II szkół
ponadpodstawowych.Celem konkursu jest promowanie wśród młodych ludzi postaw otwartych na inne kultury. Budowanie szacunku do różnych kultur oraz dla tożsamości kulturowej wspólnot. Podkreślanie różnorodności z jednoczesnym akcentowaniem wspólnych płaszczyzn. Zapoznanie się uczniów z przysłowiami i powiedzeniami z różnych stron świata.Kształcenie świadomości językowej oraz rozwijanie wrażliwości na kulturę języka

Konkurs Świat w zwierciadle przysłów – czytaj więcej…

 

 

3. Konkurs ,,Ubierzmy choinkę dla św. Jana Pawła II”

Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych klas 1-3, 4-6 oraz 7-8. Celem konkursu jest stworzenie świątecznych ozdób choinkowych oraz wzbudzenie zainteresowania osobą i pontyfikatem Ojca Świętego Jana Pawła II.

Konkurs Ubierzmy choinkę dla św. Jana Pawła II – czytaj więcej…

 

 

4. Tu się spotyka z zachodem wschód. Rzeczpospolita otwarta, życzliwa,tolerancyjna

Celem konkursu jest promocja wśród młodych ludzi postaw otwartych na różne grupy społeczne, ich kulturę i religię.Budowanie szacunku do odmiennych kultur oraz dla tożsamości kulturowej wspólnot. Przypomnienie ważnych faktów z historii Rzeczpospolitej związanych z otwartością, życzliwością oraz tolerancją wobec przybyszów do naszej ojczyzny. Poznanie wielowiekowej tradycji Rzeczpospolitej opartej na współistnieniu obywateli w oparciu o poszanowanie ludzkiej godności oraz odkreślanie różnorodności z jednoczesnym akcentowaniem wspólnych płaszczyzn religijnych i kulturowych. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII – VIII szkoły podstawowej oraz do uczniów klas I – II szkół ponadpodstawowych.

Konkurs  Tu się spotyka z zachodem wschód. Rzeczpospolita otwarta, życzliwa, tolerancyjna – czytaj więcej…

 

 

5. Małopolski Carolus – edycja trzecia

To małopolskie wyróżnienie otrzymywać będą uczniowie jako nagrodę dla swojej systematycznej pracy nad rozwijaniem swoich zdolności, zainteresowań i pasji. Celem konkursu jest nagradzanie wybitnych osobowości uczniowskich, które w danej dziedzinie osiągają sukcesu. Promowanie wśród uczniów aktywnych postaw. Wspieranie konieczności pracy nad rozwojem własnych pasji i zainteresowań. Rozwijanie twórczej aktywności uczniów. Propagowanie poszukiwania i odkrywania własnych talentów. Kształtowanie postaw zgodnych z duchem nauczania i świadectwa św. Jana Pawła II.

Małopolski Carolus 2023 – czytaj więcej…