You are currently viewing Gościnny Kraków

Gościnny Kraków

Kraków to miasto otwarte dla przybyszów z różnych stron Europy i świata. Idealne położenie na przecięciu szlaków migracyjnych i handlowych wschód-zachód oraz północ-południe, zapewniało od setek lat ciągły dopływ nowych mieszkańców. W zamian za możliwość osiedlenia się, przybysze przyczyniali się swoją pracą do rozwoju gospodarczego, architektonicznego i kulturowego nowej ojczyzny.
Przygotowany przez nas projekt „Gościnny Kraków” to cykl czterech filmów, które przybliżają odbiorcom historię i rozwój miasta w oparciu o dorobek osób, którzy przybyli do naszego grodu i stali się jego mieszkańcami.

Produkcja zawiera informacje historyczne oraz pokazuje osiągniecia z dziedziny urbanistyki, nauki, przemysłu, architektury i sztuki, a nawet kulinariów.  Opowiada o dziejach naszych żydowskich sąsiadów, a także o przybyszach z Niemiec, dworskich powiązaniach z czeskimi Przemyślidami i węgierskimi Andegawenami oraz o włoskich architektach i artystach.  Opowieściom o gościnnym mieście towarzyszą malownicze ujęcia krakowskiej starówki robione z drona. Całość uzupełniają fotografie wnętrz, zabytkowe detale, portrety królewskie oraz  kopie dokumentów. Filmy uzupełnione są napisami oraz tłumaczeniami na PJM.

Film „Z dalekiej Italii” prezentuje wpływ włoskiej kultury renesansowej na kulturę i architekturę Krakowa. Pokazuje także bogactwo kulinariów oraz przybliża twórczość włoskich poetów i myślicieli.

Film „Czesi i Węgrzy” pokazuje rodowe powiązania z europejskimi dynastiami panującymi: Przemyślidami oraz Andegawenami. Opowieści o naszym mieście uzupełnione są informacjami o słynnych winiarzach a także o niezapomnianej uczcie u Wierzynka.

Film „Krakowskie judaika” to przede wszystkim  obraz dzielnicy Kazimierz oraz sylwetki najwybitniejszych żydowskich myślicieli, architektów, działaczy społecznych, przedstawicieli przemysłu i handlu, uczestników polskich powstań narodowych i artystów.

Film „Niemcy w Krakowie” opowiada o lokacji miasta a także o przybyszach przyczyniających się do rozwoju przemysłu, handlu, rzemiosła i sztuki. Nie zabraknie oczywiście opowieści o twórczości Wita Stwosza.

Produkcja filmów dofinansowana została z Programu Edukacji Kulturowej dla Miasta Krakowa Krakowski Archipelag Kultury – kurs na wielokulturowość” edycja II, realizowanego przez Centrum Kultury Podgórza w Krakowie.

Film „Krakowskie judaika” to przede wszystkim  obraz dzielnicy Kazimierz oraz sylwetki najwybitniejszych żydowskich myślicieli, architektów, działaczy społecznych, przedstawicieli przemysłu i handlu, uczestników polskich powstań narodowych i artystów.

Film „Niemcy w Krakowie” opowiada o lokacji miasta a także o przybyszach przyczyniających się do rozwoju przemysłu, handlu, rzemiosła i sztuki. Nie zabraknie oczywiście opowieści o twórczości Wita Stwosza.

Produkcja filmów dofinansowana została z Programu Edukacji Kulturowej dla Miasta Krakowa Krakowski Archipelag Kultury – kurs na wielokulturowość” edycja II, realizowanego przez Centrum Kultury Podgórza w Krakowie.