You are currently viewing Oblicza Dialogu Edycja X 2022/2023

Oblicza Dialogu Edycja X 2022/2023

Rozpoczynamy nabór do X jubileuszowej edycji projektu edukacyjno – wychowawczego dotyczącego tematyki dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego w oparciu o nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II. Projekt adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z Polski oraz z ośrodków polonijnych.

Tegoroczna odsłona projektu przebiegać będzie pod hasłem: „Uświęcona przestrzeń. Architektura sakralna oraz miejsca kultu w religiach i kulturach”. W tym roku szkolnym skupimy się na tematyce związanej z miejscami sakralnymi w różnych zakątkach świata. Przyjrzymy się historii aranżowania zarówno pierwszych prostszych przestrzeni jak i obiektów o skomplikowanych formach, których kształty wyrażać miały to, co niewidzialne: mądrość Stwórcy, piękno i nieskończoność a także ład i harmonię wszechświata. Ojciec Święty Jan Paweł II podkreślał rolę sanktuariów i kościołów, jako miejsc: „A visibilibus  ad invisibilia. Od rzeczy widzialnych do rzeczy niewidzialnych, duchowych”.
Obiekty kultu religijnego różnią się stylistycznie między sobą, ale w różnych kulturach i różnych religiach spełniają identyczne funkcje — służą praktykowaniu wiary, kultywowaniu tradycji danego wyznania oraz pochówkowi i upamiętnianiu z szacunkiem i czcią zmarłych.

 

Regulamin Oblicza Dialogu 2022/2023

Karta zgłoszeniowa (format pdf)

Karta Koordynatora grupy projektowej (format pdf)