You are currently viewing Świat w zwierciadle przysłów

Świat w zwierciadle przysłów

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza uczniów do udziału w konkursie ,,Świat w zwierciadle przysłów’’ Przysłowia nazywane są mądrością narodów. Promują wartości i reguły, którymi kieruje się dana grupa społeczna. Kumulują wielowiekowe doświadczenie i wyrażają zbiorową wiedzę opartą na obserwacji świata. Należą do najstarszych form literackich, przekazywanych ustnie a następnie spisanych. Mogą mieć formę krótkich, wyrazistych pouczeń lub zwięzłych informacji o życiu, historii czy kulturze. Często posługują się metaforą. Każda grupa etniczna posiada swój zbiór przysłów.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII – VIII szkoły podstawowej oraz do uczniów klas I – II szkół ponadpodstawowych

Zadaniem Uczestnika jest wykonanie prezentacji multimedialnej w wybranym programie na temat przysłów z różnych stron świata.
Prezentacja powinna przybliżać odbiorcom przysłowia zogniskowane wokół jednego -wybranego samodzielnie przez Autora – tematu będącego zarazem tytułem pracy (np.woda, radość, podróż, miłość, dom, przyjaźń, przyroda itp.). Przysłowia powinny zawierać informacje, z jakiego kręgu kulturowego pochodzą. Uczestnik, będący Autorem pracy powinien wykorzystać przysłowia z przynajmniej 10
różnych krajów czy grup etnicznych, społecznych lub plemiennych.

Na prace czekamy do 17 października 2022 r. Prezentacje wysłane po tym terminie nie wezmą udziału w Konkursie.

Regulamin

Karta zgłoszenia wraz z oświadczeniem