You are currently viewing Kapłaństwo Karola Wojtyły: Dar i tajemnica

Kapłaństwo Karola Wojtyły: Dar i tajemnica

W tym roku jesienią przypada 80-ta rocznica wstąpienia Karola Wojtyły do seminarium. Z tej okazji zrealizowaliśmy reportaż, w którym pragniemy po krótce opowiedzieć o tym czym jest kapłaństwo oraz jak przyszły papież odkrywał i przeżywał swoje powołanie kapłańskie.