You are currently viewing XVI Edycja Projektu Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia

XVI Edycja Projektu Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia

Zapraszamy do udziału w XVI edycji Projektu  „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, którego idea zrodziła się w odpowiedzi na przesłanie papieża Jana Pawła II, abyśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”.

Projekt skierowany jest do klas VI-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych i realizowany jest w roku szkolnym na terenie województwa małopolskiego.

W przeciągu piętnastu lat trwania Projektu wzięło w nim udział ponad 47 000 uczniów.

Głównym celem Projektu jest bezinteresowne niesienie pomocy bliźniemu, uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz osób potrzebujących.

Regulamin bieżącej edycji znajduje się na stronie Projektu MWM

Na Wasze  projekty działań wraz z deklaracjami czekamy do 9 listopada 2022 roku.

Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Liczymy na Waszą obecność! I liczą na nią przede wszystkim Ci, którym udzielicie pomocy.

Patronat Honorowy nad Projektem objęli:

Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz – Arcybiskup Senior Archidiecezji Krakowskiej
Ksiądz Biskup Andrzej Jeż – Biskup Tarnowski