You are currently viewing Jan Paweł II w Małopolsce, odcinek 12

Jan Paweł II w Małopolsce, odcinek 12

Tym razem towarzyszymy Ojcu Świętemu podczas Mszy. św. i konsekracji kościoła Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach., który powstał jako wotum za uratowanie Ojca Świętego podczas zamachu na placu Świętego Piotra. Pokazujemy współczesny wygląd Świątyni i pamiątki po Ojcu Świętym. Wspominają: Maria Mateja, Anna Fryjewicz, Anna Walczak, Anna Karpiel.