You are currently viewing Jan Paweł II w Małopolsce, odcinek 14

Jan Paweł II w Małopolsce, odcinek 14

Odcinek 14 jest związany z mszą Kanonizacyjną św. Królowej Jadwigi na krakowskich Błoniach w dniu 8 czerwca 1997 r, oraz ze wspomnieniem miejsc bliskich Ojcu Świętemu m.in. Muzeum Archidiecezjalnego na ulicy Kanoniczej w Krakowie. Wspominają: ks. Jan Dziasek, ks. Jan Machniak, ks. Bronisław Fidelus, ks. Andrzej Nowobilski.