You are currently viewing Jan Paweł II w Małopolsce, odcinek 15

Jan Paweł II w Małopolsce, odcinek 15

Szósta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, była najdłuższą bo trwała 13 dni. Podczas tej wizyty apostolskiej przebiegającej pod hasłem „Bóg jest miłością” papież zmagał się morderczym programem pielgrzymki jak i z fizycznym cierpieniem. W odcinku przypominamy szczególną Mszę Świętą z Błoń, którą celebrowano w strugach ulewnego deszczu i bez obecności Ojca Świętego, który w tym dniu nie był w stanie celebrować mszy świętej. Wspominają: Jędrzej Majka, Marek Skwarnicki, bp. Wiktor Skworc, ks. Robert Biel.