You are currently viewing Jan Paweł II w Małopolsce odcinek 17

Jan Paweł II w Małopolsce odcinek 17

Odcinek 17 jest zapisem ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 2002 r., odcinek dokumentuje papieską wizytę w Bazylice Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach i konsekrację kościoła. Ten wyjątkowy dzień wspominają m.in. : ks. Stanisław Szczepaniec, s. Salwatrice Musiał, ks. Franciszek Ślusarczyk, Stanisław Markowski i Przemysław Bednarz.