You are currently viewing Jan Paweł II w Małopolsce, odcinek 4

Jan Paweł II w Małopolsce, odcinek 4

Odcinek 4 to pierwszy z odcinków, które dokumentują trzecią pielgrzymkę Ojca Świętego do ojczyzny w czerwcu 1987 r. Wizyta papieska przebiegała pod hasłem „Do końca ich umiłował” i była ściśle związana z II Krajowym Kongresem Eucharystycznym. Papież kolejno odwiedził: Warszawę, Majdanek, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynię, Gdańska, Częstochowę, Łódź i ponownie Warszawę. WE wszystkich tych miejscach Jan Paweł II upominał się o podmiotowość narodu i godność ludzi pracy. W programie przypominany papieską Mszę Świętą w Tarnowie podczas której Ojciec Święty beatyfikował Karolinę Kózkównę, oraz miejsca z nią związane. W programie występują m.in.: Kardynał Franciszek Macharski, bp. Wiktor Skworc, ks. Robert Biel