You are currently viewing Jan Paweł II w Małopolsce, odcinek 5

Jan Paweł II w Małopolsce, odcinek 5

W programie przypominamy przemówienie Ojca Świętego na krakowskich Błoniach. Wspominają: Kardynał Kardynał Franciszek Macharski, Adam Bujak, Marek Skwarnicki.