You are currently viewing Zasoby audio biblioteki Instytutu

Zasoby audio biblioteki Instytutu

Biblioteka Instytutu posiada w swych zasobach materiały audio:

1. Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”

2. Jan Paweł II „Tryptyk rzymski”

3. „Ojciec Święty w Polsce. Wadowice moje miasto 16.06.1999”

4. „Jan Paweł II o Polsce” (Medialne Archiwum Jana Pawła II)

5. „Przesłanie nadziei. Pielgrzymka Jana Pawła II. Kraków 2002”

6. „Okno Papieskie. Franciszkańska 3”

7. „Jan Paweł II czyli jak Karolek został papieżem”

8. „Dość kato-lipy!”

9. „Ja, człowiek. Płeć”

10. „Ja, człowiek. Seksualność na usługach miłości”

11. „Ja, człowiek. Ciało, narzędzie do kochania”

12. „Homilie Franciszka”

13. „Jan Paweł II. Dekalog”

14. „Objęta nowym czasem”

15. „Wielka Pani” Karol Wojtyła – poezje

16. „Dla towarzyszów drogi”

17. „Miłość mi wszystko wyjaśniła…”

18. „Jestem z Wami”

19. „Jubileusz 50 – lecia kapłaństwa Ojca Świętego”

20. „Poezja religijna. Modlitwy”

21. „Pieśń o Blasku Wody”

22. „Kolacja z Janem Pawłem II”

23. „Santo Subito. Świadectwo”

24. „Papież rodem z Bawarii”