You are currently viewing KLIKnij w encyKLIKę – Dives in misericordia

KLIKnij w encyKLIKę – Dives in misericordia

Bóg bogaty w miłosierdzi to druga encyklika Jana Pawła II z 1980 r. Papież pisze w niej, że świat niczego nie potrzebuje tak bardzo jak Bożego miłosierdzia.
A jak Bożego miłosierdzia doświadczają na co dzień najbiedniejsi, najbardziej samotni, bezdomni
Odpowiedzi dla wielu z Was mogą być zaskakujące …
Przedstawiamy kolejny odcinek KLIKnij w encyKLIKę.