You are currently viewing KLIKnij w encyKLIKę – Laborem exercens

KLIKnij w encyKLIKę – Laborem exercens

Praca, źródło zarobku czy coś więcej? Św. Jan Paweł II mówi, że możemy mówić o godności pracy, a największą jej wartością jest sam człowiek – jej podmiot. Jak do tego faktu odnosi się współczesny człowiek? Odpowiedź w nowym odcinku serii KLIKnij w encyKLIKę, dziś Laborem exercens – o pracy ludzkiej.