You are currently viewing Konferencja ,,Problemy w komunikacji rodzic – nauczyciel zagrożenia cyfrowe dzieci i młodzieży, przemoc w szkole” – fotorelacja

Konferencja ,,Problemy w komunikacji rodzic – nauczyciel zagrożenia cyfrowe dzieci i młodzieży, przemoc w szkole” – fotorelacja

2 grudnia 2022 r. odbyła się organizowana przez nasz Instytut konferencja dla nauczycieli i rodziców. Problemy w komunikacji rodzic – nauczyciel zagrożenia cyfrowe dzieci i młodzieży, przemoc w szkole. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się z nami wybitni eksperci.

Profesor Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej Jakub Andrzejczak  opowiedział o ryzykownym zachowaniu dzieci i młodzieży w mediach społecznościowych oraz podpowiedział jak chronić pociechy przed negatywnym wpływem internetu. Ekspert od wielu lat zajmuje się wpływem technologii cyfrowej na społeczeństwo, w szczególności na socjalizację i edukację młodych ludzi. W szkoleniach prof. Andrzejczaka wzięło udział kilkanaście tysięcy osób, w szczególności nauczycieli, pedagogów, psychologów i pracowników instytucji pomocowych.

Problem przemocy w szkole oraz innych zachowań patologicznych poruszył sędzia Artur Lipiński. Podczas swojej prelekcji  sędzia i rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Krośnie przedstawił najbardziej skuteczne metody rozwiązywania tego typu przypadków oraz profilaktykę agresji rówieśniczej w placówkach oświaty.

Państwo Beata i Bolesław Kotlińscy,  wygłosili  konferencję pt. „Sytuacje konfliktowe w szkole – uczeń – nauczyciel – rodzic”. Trenerzy od 2012 r. spotykają się z dyrektorami i nauczycielami, prowadząc szkolenia, warsztaty, wykłady, coaching i inne formy wspierania i rozwoju. Prowadzili zajęcia dla ponad 30 tys. osób.