You are currently viewing Fragmenty książki „Rozmowy z Janem Pawłem II. Nie lękajcie się”- Andre Frossard

Fragmenty książki „Rozmowy z Janem Pawłem II. Nie lękajcie się”- Andre Frossard

Zapraszamy do wysłuchania wybranych fragmentów książki Andre Frossarda : „Rozmowy z Janem Pawłem II. Nie lękajcie się”. W tej części dowiecie się Państwo więcej o spojrzeniu Ojca Świętego mówił o ekumenizmie. Koniecznie posłuchajcie naszego nagrania.