You are currently viewing Wyniki konkursu – „Jan Paweł II i Wanda Rutkiewicz – autorytety w mojej wspinaczce na szczyt”

Wyniki konkursu – „Jan Paweł II i Wanda Rutkiewicz – autorytety w mojej wspinaczce na szczyt”

24 lutego 2023 roku , w siedzibie Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II został rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs literacki „Jan Paweł II i Wanda Rutkiewicz – autorytety w mojej wspinaczce na szczyt”. Na ogłoszony konkurs odpowiedziało 85 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wszystkie nadesłane prace prezentowały bardzo wysoki poziom. Optymizmem napawa fakt, że młodzi ludzie z wielkim zaangażowaniem i skrupulatnością poszukują autorytetów, aby budować swoją przyszłość w oparciu o wartości nieprzemijające. Cieszymy się, że nauczanie Jana Pawła II nadal pozostaje aktualne i wołanie Patrona Młodzieży: „Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować”, a także wymagające słowa Wandy Rutkiewicz: „ Każdy ma przecież do pokonania swój Everest. Mój sukces był dowodem na to, że każdemu może się udać to, co sobie postanowi”, znajduje wśród młodego pokolenia wielu naśladowców.

 

A oto wyniki:

Szkoły podstawowe: wpłynęło 66 prac

I miejsce : Maciej Rabijasz, klasa VIII, SP. nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach

2 miejsce: Emilia Broda, klasa VII, SP. im. św. Jana Kantego w Trzcinicy

3 miejsce: Mikołaj Janik, klasa VII, SP. 11 w Rzeszowie

Wyróżnienia:

Szymon Palski, klasa VII, SP. im. Tadeusza Kościuszki w Chechle

Daria Zawadzka, klasa VIII, Publiczna SP. nr 5 im. Emilii Plater w Kluczborku

 

Szkoły Ponadpodstawowe: wpłynęło 19 prac

I miejsce: Stanisław Mackiewicz, klasa II, Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu

II miejsce: Justyna Firleta, klasa III, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu

III miejsce: Dominika Zięba, ZSE w Dębicy

Nie przyznano wyróżnień

Przyznano  Nagrodę Specjalną : Denis Sotnikow, Stowarzyszenie Świetlica Polska w Taszkiencie – Uzbekistan.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, nagrody dla zwycięzców zostaną wysłane pocztą.